نام و نام خانوادگی :

 غلامرضا ترابی گودرزی

 تلفن تماس:

22726304

 

شرح وظایف روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی

- مدیریت پرتابل و زیر پرتال و تهیه و تدوین محتوای سایت ، تهیه و بارگزاری خبر

- ایجاد و ارتقای ارتباطات با سازمانها و نهادهای مختلف در محدوده وظایف محوله

- تلاش برای تقویت هر چه بیشتر روحیه تفاهم بین کارکنان و مدیران سازمان و زمینه سازی برای برقراری ارتباطات بین آنان.

- برنامه ریزی، هدایت و اجرای ملاقاتهای عمومی، کارکنان و مراجعین دانشکده با مسئولین

- مدیریت و برنامه ریزی سمینارها، همایش ها و مراسم های گرامیداشت اعیاد مذهبی، ایام مختلف و مناسبت های ویژه

- تهیه و تدوین اخبار، صدور بیانیه ها، اطلاعیه ها، آگهی ها و تهیه پاسخ لازم در موارد ضروری جهت انعکاس در رسانه های جمعی و مطبوعات با هماهنگی مدیر روابط عمومی دانشگاه

- شناخت مخاطب و افکار سنجی مخاطبان

- ارائه راهکارمناسب برای اجرا وتقویت ارتباط الکترونیکی و بهره گیری بیشتر ازسایت دانشکده در زمینه ارتباط و انتقال پیام به مخاطبان

- تهیه تقویم روزهای تشریفاتی در طول سال و انجام امور مربوطه

- گردآوری، جمع بندی و تحلیل نظرها و دیدگاههای مردم، نخبگان و رسانه ها در زمینه فعالیتهای دانشکده و ارائه آن به مقام مافوق

- شرکت در نشست ها و کمیته های تخصصی و انعکاس مستمر موفقیت ها، دستاوردها و فعالیتهای واحد در سایت دانشکده

- هماهنگی و نظارت بر عوامل اجرایی مراسم ها و اطلاع رسانی برنامه ها و مراسم ها

- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست