نام و نام خانوادگی

دکتر فرخنده اسدی

سمت مربوطه

 مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی (EDO)

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی
محل اخذ مدرک علوم پزشکی ایران
رتبه علمی استاد
دوره های تخصصی ممیزی سیستم‌های مدیریت کیفیت، تحلیل و تفکر سیستمی، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی ،...
گرایش کاری طراحی و ارزیابی انواع رجیستری بیماریها و اقدامات، سیستم‌های اطلاعات سلامت، سیستم‌های تصمیم‌یار کلینیکی، اپلیکیشن‌های هوشمند خود مدیریتی،....
پست الکترونیک Asadifar@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر فرخنده اسدی نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 22747373

 

 

 

 

 
نام و نام خانوادگی سمیه شیرخانی
آخرین مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد میکروبیولوژی

سمت مربوطه

کارشناس اعتباربخشی

کارشناس مرکزٍEDO
شماره تماس 02122718505
پست الکترونیک  

 

 

 

مسئول و کارشناس واحد

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست