نام و نام خانوادگی افسانه عارفی اسکویی
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
محل اخذ مدرک دانشگاه تربیت مدرس
رتبه علمی

استاد

دوره های تخصصی

تفسیر داده های NMR و متابولومیکس بر پایه تکنولوژی های پیشرفته

گرایش کاری

شیمی آلی

پست الکترونیک a.arefi@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی رزومه انگلیس
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکترعارفی اسکویی  نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس  22711131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی معاونت آموزشی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست