الف- آزمایشگاه خون شناسی و هیستوپاتولوژی

در آزمایشگاه خون شناسی و هیستو پاتولوژی : دروس خونشناسی عملی  برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی ، کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون، دکتری هماتولوژی و بانک خون و دکتری انگا شناسی پزشکی تدریس می شود

دروس  بافت شناسی  عملی و هیستو تکنیک و آسیب شناسی عملی برای دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی در این آزمایشگاه ارائه می گردد.

علاوه بر آموزش دروس عملی ، قسمتهایی از پروژه تحقیقاتی دانشجویان در این آزمایشگاه انجام می شود

دستگاه های مورد نیاز آموزشی شامل: میکروسکوپ ( استاد دانشجو) میکروسکوپ دوربین دار، میکروسکوپ نوری، دستگاه]های شمارشگر سلولی (سل کانتر) ،هموگلوبین الکتروفورز، پروسسینگ بافت، میکروتوم وکواگولامتر 4 کاناله سایر دستگاه های دیگر مورد نیاز آموزشی بخش

 

کارشناسان بخش:  2 کارشناس  رشته علوم آزمایشگاهی بالینی با بیش از 20 سال سابقه کاری در بخش خون شناسی بیمارستان های دانشگاه و دانشکده

اسامی کارشناسان بخش:

1-        خانم نیلوفر اسدی  :      مسئول آزمایشگاه 

2-        آقای امیر بهمن رحیم زاده :  کارشناس آزمایشگاه 

 

 

 

  

ب- آزمایشگاه بانک خون

در آزمایشگاه ایمنی شناسی و بانک خون : دروس ایمنی شناسی عملی  و بانک خون برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی ، کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون تدریس می شود علاوه بر آموزش دروس عملی ، قسمتهایی از پروژه تحقیقاتی دانشجویان در این آزمایشگاه انجام می شود

دستگاه های مورد نیاز آموزشی شامل: میکروسکوپ فلورسنت،میکروسکوپ زمینه سیاه ومیکروسکوپ نوری و سایر دستگاه های دیگر مورد نیاز آموزشی بخش

 

کارشناسان بخش:  1 کارشناس آزمایشگاه با بیش از 10 سال سابقه کاری در بخش بانک خون و ایمنی شناسی شناسی بیمارستان های دانشگاه و دانشکده

اسامی کارشناسان آزمایشگاه

1-    آقای حسین آبادی

 

 

آزمایشگاه های گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست