نام و نام خانوادگی افسانه عارفی اسکویی
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
محل اخذ مدرک دانشگاه تربیت مدرس
رتبه علمی

استاد

دوره های تخصصی

تفسیر داده های NMR و متابولومیکس بر پایه تکنولوژی های پیشرفته

گرایش کاری

شیمی آلی

پست الکترونیک a.arefi@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی رزومه انگلیس
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکترعارفی اسکویی  نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس  22711131 

 

شرح وظایف رابط بین الملل دانشکده پیراپزشکی

 1. ارزیابی توانمندی اساتید و دانشجویان ، شناسایی نقاط ضعف و قوت آنان در ارتباط با نگارش مقالات و فعالیت های بین المللی
 2. همکاری با واحد معاونت بین الملل دانشگاه در خصوص جذب دانشجو و انجام امور آموزشی مربوط به دانشجویان غیر ایرانی
 3. فراهم نمودن فرصت های مختلف مانند جذب دانشجو در دوره های کوتاه مدت  و فرصت های مطالعاتی و ...
 4. برنامه ریزی و مدیریت برگزاری سمینارها، کارگاه ههای بین المللی
 5. جمع بندی و بازبینی گزارشات معاونت بین الملل
 6. تسهیل و همکاری با سازمان ها و مراکز تحقیقاتی در داخل و خارج کشور
 7. برقراری ارتباط با متخصصین ایرانی که در خارج از کشور فعالیت می کنند.
 8. شناسایی و اطلاع رسانی گرنت های بین المللی برنامه های علمی و ....
 9. برقراری تفاهم نامه های مشترک با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا
 10. معرفی حوزه های جدید و معتبر بین المللی به اساتید و دانشجویان
 11. نظارت بر حسن اجرای برنامه های بین المللی در دانشکده و معرفی توانمندی های افراد
 12. برگزاری دوره های توانمند سازی اساتید برای مشارکت در برنامه های آموزشی بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

رابط بین الملل

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست