لینک ثبت نام اولین کنگره آنلاین دانشجویی علوم تصویربرداری پزشکی و پرتودرمانی :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi0wnYIWeuAhl5DufqNeZlJ721ZD_c7DRpWry6LKpagIBffg/viewform?usp=sf_link

 

 

راهنمای نگارش مقالات و دستورالعمل ارسال خلاصه مقاله بر حسب نوع مقاله

ایمیل ارسال مقالات :  studentcongress1402@gmail.com

 

<< لازم به ذکر است مهلت ارسال مقالات چهاردهم مهر ماه 1402می باشد و مقالات ارسالی بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.>>

 

 

کنگره ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست