• جهت دریافت نام کاربری VPN ، داشتن ایمیل دانشگاهی الزامی می باشد. درصورت نداشن ایمیل دانشگاهی به سامانه رایانامه دانشگاه مراجعه نمائید. جهت دریافت نام کاربری VPN کلیک نمایید.
  • دریافت نام کاربری VPNصرفاً جهت استفاده اساتید، دانشجویان و محققان دانشگاه از منابع علمی الکترونیک که در دانشگاه مشترک است، می باشد.
  • استفاده از VPN صرفاً جهت خارج از محیط دانشگاه می باشد و در محیط های وابسته دانشگاه که به شبکه دانشگاه متصل می باشند، نیازی به استفاده از VPN نمی باشد.
  • پس از ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور خود، جهت آموزش راهنمای استفاده از VPN   را مطالعه فرمایید.

 

راهنمای استفاده از VPN:

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست