برنامه راهبردی دانشکده در راستای برنامه تحول دانشگاه

 

 

 • چشم انداز ( در راستای برنامه تحول راهبردی دانشگاه)

دانشکده پیراپزشکی در افق ده سال آینده ، دانشکده ی است سرآمد، پاسخگو ، برخوردار از شبکۀ فراگیر علمی در سطح ملی، منطقه‏ای و بین المللی، خلاق، نوآور، فناور و کارآفرین، خردورز، با تکیه بر سرمایه‏های انسانی شایسته، مسئولیت پذیر از ساختاری چابک، قانون مدار، عدالت محور و شفاف بهره مند است و منتخب اول جویندگان علم و مهارت حوزه پیراپزشکی در سطح ملی و منطقه ایی می باشد.

 

 

 • بیانیه رسالت  (Mission Statement):

دانشکده پیراپزشکی در راستای نیل به ارزش های بنیادین و چشم انداز متعالی خود مأموریت دارد با برخورداری از استادان فرهیخته و کارکنان خدوم و مسئولیت‌پذیر به تربیت جوانان متخصص، متعهد و کارآفرین همت گمارده و به تولید، انتقال و انتشار علم و فناورى با رویکرد عدالت آموزشى و پاسخگوی نیازهاى جامعه بخصوص در حیطه پیراپزشکی باشد.

دانشکده وظیفه خود می داند نسبت به تربیت نیروی انسانی حاذق، متعهد و متخصص در چهارچوب شاخص های دانشگاه نسل سوم  و دانشگاه های آینده در جهت ارتقاء و تعالی انسانی در حفظ هویت های اصیل ایرانی اسلامی حرکت کند و موجبات تحول در آموزش، پژوهش با رویکرد حل مسائل در سطح ملی را فراهم آورد.

همچنین دانشکده با ظرفیت های منحصر به فرد علمی، تحقیقاتی در زمینه بین المللی سازی تلاش می کند تا در عرصه فرا ملی؛ عملکرد، کارکرد و ارتباطات بین المللی خود را توسعه داده و در تعاملات علمى، نقش موثری ایفا کند.

 

 • ارزشها (Values):

 

1 ـ توسعه فرهنگ تقوا و تکامل انسانی

2- توسعه عدالت آموزشی

3- توسعه بین المللی سازی

2 ـ پاسخگو محور بودن در حوزه آموزش و پژوهش

3 ـ حفظ کرامت و حقوق انسانی افراد

6 ـ رعایت عدالت و انصاف در امور و در بین کلیه کارکنان (اعضای هیأت علمی و کارکنان)

 

 

 • اهداف راهبردی دانشکده
 1. توسعه متمرکز بر مزیت های رقابتی آموزشی، پژوهشی، فناوری
 2. ارتقاء کمی و کیفی خدمات آموزشی، پژوهشی با هدف عدالت آموزشی
 3. بین المللی سازی دانشکده در تمام عرصه های ماموریتی
 4. مدیریت بهینه منابع ( انسانی، مالی و کالبدی)
 5. توسعه برنامه های توان افزایی آموزشی مبتنی بر صلاحیت اساتید و فراگیران؛
 • اهداف کلی :

 

1 ـ تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کشور در رشته‌های تحصیلی موجود

2 ـ ارتقاء سطح کیفیت آموزش

3 ـ کاربردی نمودن  امور پژوهشی

4 ـ افزایش سطح خدمات امور فرهنگی

5 ـ ارتقاء کیفیت امور اداری و مالی و رفاهی

6 ـ تولید دانش و مهارتهای عملی در دانش آموختگان

7 ـ مشارکت در بهبود نظام آزمایشگاهی کشور، کتابداری پزشکی، تکنولوژی پرتوشناسی و نظام اطلاعات بهداشتی درمانی کشور

 

 • اهداف اختصاصی:

 

1 – ارتقاء سطح کیفیت آموزشی

- ارایه طرحهای ارتقاء کیفیت آموزش

- ارایه طرح جهت اصلاح نظام پرداخت طرح تمام وقتی به منظور بهره‌مندی تعداد بیشتر اعضای هیأت علمی

- ارایه طرح جهت استفاده بهینه از توانمندی علمی پژوهشی اعضای هیأت علمی

- بکارگیری روشهای جدید و پویای تدریس و نوآوری

- بهبود کیفی سیستم نظارت و ارزشیابی و اعتبار بخشی آموزش

- استفاده از شاخص های بین المللی آموزشی جهت اعتلای کیفیت آموزش

- تربیت دانش آموختگان ممتاز و کارآمد

- بهبود رضایتمندی گیرندگان و دهندگان خدمات آموزشی

- افزایش فضاهای فیزیکی آموزشی

- افزایش منابع الکترونیکی

- بهره روی بهینه از آزمایشگاه جامع به منظور فراهم کردن عرصه آموزشی مناسب برای دانشجو

- توسعه رشته‌های نوین مورد نیاز

- افزایش امکانات و ابزارهای کمک آموزشی و گسترش فن‌آوری اطلاعات در حیطه‌های آموزش

- افزایش همکاریهای آموزشی با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور

- فراهم کردن زمینه‌های رشد علمی اعضای هیأت علمی

 

2 ـ کاربردی نمودن  امور پژوهشی

- افزایش تعداد طرحهای تحقیقاتی

- ارتقاء کیفیت و تداوم انتشار مجله علوم پیراپزشکی دانشکده

- توسعه تحقیقات کاربردی

- نهادینه کردن پژوهش در دانشکده

- توانمندسازی، حمایت و تشویق و ترغیب اعضای هیأت علمی به پرداختن به کارهای تحقیقاتی

- توسعه کاربردی و افزایش دسترسی به شبکه اینترنت

- حمایت از توسعه مراکز تحقیقاتی مرتبط و مورد نیاز

 

3 ـ افزایش سطح خدمات امور فرهنگی

- تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی متناسب با سیاستهای کلان فرهنگی کشور

 

4 ـ ارتقاء کیفیت امور اداری و مالی و رفاهی

- افزایش تسهیلات رفاهی اعضای هیأت علمی و کارکنان

- تفویض اختیارات ممکن جهت حذف مراحل زائد اداری

- بکار گیری بودجه‌بندی براساس شاخصهای کمی

- فراهم نمودن زمینه‌های امکان دریافت بودجه براساس هزینه‌های واقعی دانشکده

 

 • راهکنش ها :  

 

پذیرش دانشجو  در رشته‌های جدید و در مقاطع تحصیلات تکمیلی با توجه به سیاستهای نظام آموزشی کشور و آمایش علمی

         فراهم نمودن امکانات تربیت دانشجوی دکتری و  کارشناسی ارشد به طور مشترک با دانشکده‌های دیگر

         تلاش در جهت توسعه پژوهشهای بنیادی و کاربردی

         تلاش در جهت جذب کمکهای مردمی از سازمانها و ارگانهای مختلف

         برقراری ارتباط علمی با سایر دانشگاهها (در رشته‌های ذیربط) در سطوح بین‌المللی

         توسعه و تعمیق فرهنگ اسلامی از طریق برگزاری مراسم، سخنرانی، اردوهای فرهنگی دانشجویی

         برقراری ارتباط با مراجع تصمیم گیرنده در وزارت متبوع از طریق دانشگاه جهت اصلاح سیاستهای پذیرش دانشجو، تصویب رشته‌ها و مقاطع تحصیلی

         تعامل با دانشکده‌های بهداشت، توانبخشی، پرستاری و مامایی و تغذیه به منظور بررسی و رفع موانع و مشکلات مشترک

         تعامل  با سایر دانشکده‌های پیراپزشکی کشور به منظور بررسی و رفع موانع ذیربط بویژه در جهت ارتقاء علمی دانشجویان

         اقدام جهت فراهم نمودن امکانات درآمدزایی

         بکارگیری سیاستهای مناسب جهت افزایش ظرفیت فضای سیاسی فرهنگی مناسب در دانشکده

         برقراری جلسات منظم با نمایندگان دانشجویان مقاطع و رشته‌های تحصیلی دانشکده در هر نیمسال تحصیلی جهت تبادل اطلاعات و کاهش مسائل و مشکلات آموزشی دانشجویان

         بهره‌گیری از تجارب مدیریتی و استفاده از توانمندی سیستم نظارتی و ارزشیابی دانشکده و هماهنگ‌سازی و بسیح اعضای هیأت علمی و مدرسین دانشکده برای اجرای سیاست استفاده از منابع علمی (اعم از مجله و کتاب) توسط دانشجویان

         پیگیری از طریق مسئولین ذیربط جهت رفع نقصانهای بودجه‌ای و فراهم کردن امکانات مالی لازم جهت دانشکده

 

       استفاده از توان EDO و اعضای هیأت علمی و تجارب ارزشمند مدیریت دانشکده و نیز سیستم نظارت و ارزشیابی جهت روزآمد نمودن روشهای تدریس، برنامه‌ریزی آموزشی و ارزشیابی و تألیف و تدوین منابع معتبر فارسی برای برخی از رشته‌ها و مقاطع تحصیلی

       پیگیری برآورد نیروی انسانی مورد نیاز کشور از طریق مسئولین ذیربط جهت هماهنگی و تنظیم ظرفیت پذیرش دانشجو در سطح کشور

 

 

برنامه راهبردی دانشکده

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست