1 -   آزمایشگاه بیوشیمی

 

 آزمایشگاه آموزشی بیوشیمی در فضایی به وسعت تقریبی 180  متر مربع،  در طبقه دوّم دانشکده پیراپزشکی،  مسقر است.  قسمت اصلی آزمایشگـاه (با حدود 150 متر مربع مساحت)،   به انجـام امـور  عملی

بیوشیمی  اختصاص داده شـده و در بخشی دیگر،  محلّی جهت  رخت کنی و تعویض روپـوش برای دانشجویان،  منظـور شده است.  این آزمایشگاه با بکار گیری آخرین امکانات و ملزومات،  قـابلیّت و

گنجایش لازم جهت آموزش حدود پنجـاه دانشجو به طور همزمان دارد. 

 

تجهیزات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه بیوشیمی:

 

اسپکتروفتومتر،  الایزا ریدر،   الکتروفورز،  فلیم فتومتر،  pH متر،  سانتریفیوژ،   بن ماری،  میکروسکوپ، ...

آموزش عملی دانشجویان،  عمدتاً   شامل:

 

1 -  آموزش روش انجام آزمایشات روتین به روش رنگ سنجی ( قنـد،  اوره، کراتینین ...)

      2 -   اندازه گیری آنزیم ها به روش Kinetic  

      3 -   اندازه گیری هورمونها به روش الایزا  

      4 -   جداسازی و شناسایی مواد توسط الکتروفورز ( استات سلولز،    ژل  پلی آکریل آمید).                 

 

 آزمایشگاه  بیوشیمی   با وسعت تفریبی 180 متر مربع و ظرفیت آموزشی برای 50  دانشجو

 

2 -   آزمایشگاه قارچ و انگل شناسی 

   این  آزمایشگاه که در طبقه سوم دانشکده  واقع شده،   با  برخورداری از دستگاه ها و تجهیزات مورد نیـاز و بهره مندی از  کادر فنّـی مجـرّب،  امکانات لازم جهت آموزش همزمان 20 دانشجو را دارد.  در این آزمایشگاه دروس عملی انگل شناسی 1 (کرم ها)،  انگل شناسی2 (تک یاخته و  بند پا)،  انگل شناسی و قـارچ شناسی پزشکی2،  به دانشجـویان مقاطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته علوم آزمایشگاهی)  تدریس می گردد.

در پایان دوره،  دانشجویان باید توانایی لازم جهت انجام آزمایشات زیر را به دست آمورند 

  

1 -  تهیّه و رنگ آمیزی گستره های انگلی و قارچی .

2 -  انجام روش های مستقیم و تغلیظی تشخیص انگل ها و قارچ ها

3 -  روش های مختلف کشت مدفوع

آزمایشگاه  انگل شناسی  و  قـارچ شناسی   با ظرفیت آموزشی همزمان  برای 20  دانشجو 

 

 3 -   آزمایشگاه میکروبشناسی و ایمنی شناسی

 

      در جریان توسعه آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشکده، آزمایشگاههای آموزشی میکروبشناسی و ایمنی شناسی،  ادغـام و در فضایی به وسعت تقریبی 230 متر مربع  ایجـاد گردید.  در این آزمایشگـاه خدمات آموزشی در زمینه های زیر را برای دانشجویان دوره کارشناسی علوم آزمایشگاهی( پیوسته و نا پیوسته) ارائه می دهد.

 

الف: بخش  میکروب شناسی

 

         در این آزمایشگاه که دارای امکانات مطلوب نظیر انواع میکروسکپهای نوری، انکوباتور Co2، هود میکروب شناسی،  فریزر 20 ،  محیط های کشت میکروبی متعدد و همچنین فضای آزمایشگاهی وسیع جهت برگزاری کلاسهای عملی است،  دروس اختصاصی عملی برای  دانشجویان رشتـه علوم آزمایشگاهی تدریس می شوندکه عمدتاً شامل دروس:

 

                1 -  میکرب شناسی عمومی (مقطع کارشناسی پیوسته)                                  

                2 -  باکتری شناسی پزشکی (مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)

                3 -  ویروس شناسی پزشکی (مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)

 

           در بخش میکروب شناسی،  دو کارشناس مجرّب،  وظیفه کمک به اساتید دروس فـوق را  به عهده دارند.  این آزمایشگـاه،  امکانات لازم برای آموزش عملی دروس میکروب شناسی برای کلیّـه رشته ها و مقاطع  پزشکی و  وابسته به آنرا دارد.  علاوه بر رسالت آموزشی،  انجام تحقیقات در زمینه میکروب های مختلف،   از دیگر وظایفی است که مدرّسین بخش در این آزمایشگاه به عهده دارند.

 

 

ب: بخش  ایمنی شناسی و بانک خون

       در این بخش،  تدریس دروس عملی زیر برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی انجام می پذیرد:

 

                  1 -  ایمنی شناسی (مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته )

                  2 -  بانک خون عملی ( مقطع کارشناسی پیوسته)

                  3 -  ایمونوهماتولوژی (مقطع کارشناسی ناپیوسته)  

                  4 -  ایمنی شناسی (کارشناسی ارشد هماتولوژی)   

 

در این بخش نیز،   دانشجو باید در پایان دوره،  توانایی لازم برای انجام آزمایشات زیـر را کسب کرده باشد:

 

1 -  انجام آزمایشهای ایمنوفلورسانس

2 -  انجام تست های مربوط به بانک خون،  کراس-مچ،  تعیین گروه های خونی و Rh،  کومبس و Du.

3 -  انجام تست های سرولوژی شامل:   CRP، RF،  ASO،  Wright،   Widal،  RPR  ....

4 -  انجام سایر تست های ایمنولوژی نظیر:   الکتروفورز-DID-SRID ،  ....

آزمایشگاه  میکروب شناسی وایمنولوژی  با ظرفیت آموزشی برای 50  دانشجو

 

 

 

آزمایشگاه های گروه علوم آزمایشگاهی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست