نام بخش

نوع آزمایشگاه

توضیحات

بخش فیزیولوژی و بیولوژی

آزمایشگاه آموزشی

این بخش دارای یک آزمایشگاه آموزشی برای تدریس فیزیولوژی عملی می باشد.

آزمایشگاه تحقیقاتی

این بخش دارای سه آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروفیزیولوژی، حافظه و یادگیری، رفتار و الکترومغناطیس و حیوانخانه می باشد.

بخش فیزیک

آزمایشگاه آموزشی

این بخش دارای دو آزمایشگاه آموزشی بنامهای  آزمایشگاه فیزیک عمومی و آزمایشگاه  فیزیک هسته ای می باشد.

بخش شیمی

آزمایشگاه آموزشی

 این بخش دارای آزمایشگاه آموزشی برای دروس شیمی عمومی و تجزیه می باشد.

بخش آناتومی

آزمایشگاه آموزشی

بخش آناتومی دارای آزمایشگاه آناتومی مجهز به مولاژهای مختلف و منحصر به فرد آناتومی و تجهیزات سمعی و بصری می باشد . برخی از مولاژها عبارتند از: اسکلت بدن انسان-  اسکلت جمجمه انسان به صورت واحد و مجزا شده- مولاژهای متعدد تنه و سر وگردن- مولاژهای دستگاه های تولید مثل، گوارش ، تنفس ، اندام فو قانی ، اندام تحتانی، مغزو نخاع ، مولاژهای مربوط به رشته مامایی و جنین شناسی

 

آزمایشگاه های گروه علوم پایه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست