آزمایشگاه گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دارای یک کارگاه تخصصی است که دارای امکانات زیر است و جهت برگزاری کلاس های درس از آن استفاده می شود:

-        8 دستگاه کامپیوتر با امکان اتصال به شبکه دانشگاه و دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی پزشکی

-        ویدیو پروژکتور

-        کتابهای مرجع تخصصی چاپی

-        منابع تخصصی آموزشی مرتبط با رشته

آزمایشگاه گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست