برگزاری آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی برای دانشجویان جدیدالورود رشته های مختلف در مرکز آزمون دانشکده پزشکی در روز های دوشنبه (۲۴ مهرماه) و چهارشنبه (۲۶ مهرماه) توسط گروه زبان انگلیسی

اخبار گروه زبان

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست