کارآموزی دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی در نیم سال اول تحصیلی 1403-1402 در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در مانی شهید بهشتی به شرخ ذیل می باشد:

 

  • کارآموزی 1: دو واحد، 27 نفر 
  • کاراموزی 2: چهار واحد، 42 نفر
  • کارآموزی در عرصه: ده واحد، 15 نفر 

 

 

اخبار گروه علوم آزمایشگاهی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست