برگزاری آزمون جامع ورودی های 1400 دکترای انفورماتیک و دکترای مدیریت اطلاعات

 

 

 


 با توجه به برنامه از پیش تعیین شده آزمون جامع دانشجویان دوره دکترای تخصصی رشته " مدیریت اطلاعات " و انفوراتیک پزشکی "  در مرکز جامع آزمون های الکترونیکی دانشگاه برگزار شد. گفتی است دانشجویان مذکور ورودی سال 1399 بوده و در روز های 4 و 5 بهمن ماه سال جاری در مصاحبه حضوری شرکت خواهند کرد".


محمد رضا افراش از تز دکترای خود دفاع کرد

در تاریخ 1/4/1401 جلسه دفاع از تز دکترای آقای محمد رضا افراش تحت عنوان " طراحی و ارزیابی سیستم نرم افزاری ثبت دستورات دارویی مبتنی بر سیستم تصمیم یار پزشکی برای شیمی درمانی بیماران مبتال به سرطان پستان" در محل سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی با حضور مدیر گروه ، اساتید راهنما و داوران و حضور تعداد زیادی از  دانشجویان دوره دکتری برگزار شد.

گفتنی است آقای محمد رضا افراش دانشجوی مقطع دکترای انفورماتیک پزشکی بود که با موفقیت از تز خود دفاع کرد

 


5 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد از پروپوزال های خود دفاع کردند.

در روز یکشنبه 8/3/1401 جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان ارشد رشته های مدیریت اطلاعات و آنفورماتیک پزشکی با حضور دکتر امامی مدیر گروه و اساتید گروه خانم دکتر اسدی ، خانم دکتر حسینی و آقای دکتر ربیعی در سالن شماره یک دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.

اخبار گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست