نام و نام خانوادگی حمید علوی مجد
آخرین مدرک تحصیلی دکترای تخصصی
محل اخذ مدرک دانشگاه تربیت مدرس
رتبه علمی استاد
دوره های تخصصی  
گرایش کاری آمار در ژنتیک، داده کاوی
پست الکترونیک alavimajd@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر حمید علوی مجد نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 22707347

 

 

 
نام و نام خانوادگی احمد رضا باغستانی
آخرین مدرک تحصیلی دکترای تخصصی
محل اخذ مدرک دانشگاه تربیت مدرس
رتبه علمی دانشیار
دوره های تخصصی  
گرایش کاری بقا – شبیه سازی
پست الکترونیک Baghestani.ar@gmail.com
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر احمد رضا باغستانی نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 22707347

 

 

 
نام و نام خانوادگی علیرضا اکبرزاده باغبان
آخرین مدرک تحصیلی دکترای تخصصی
محل اخذ مدرک دانشگاه تربیت مدرس
رتبه علمی استاد
دوره های تخصصی  
گرایش کاری Sampling- Nonparametric- Longitudinal Analysis
پست الکترونیک akbarzad@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر علیرضا اکبرزاده باغبان نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 22707347

 

 

 
نام و نام خانوادگی نزهت شاکری
آخرین مدرک تحصیلی دکترای تخصصی
محل اخذ مدرک دانشگاه دهلی، هندوستان
رتبه علمی دانشیار
دوره های تخصصی محقق پسا دکترا، گروه آمار زیستی و انفورماتیک پزشکی، کالج علوم پزشکی، دانشگاه دهلی، هندوستان، 2009.
گرایش کاری  Joint Modeling, Survival Analysis, HIV data Analysis
پست الکترونیک n.shakeri@sbmu.ac.ir
drshakeri.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر نزهت شاکری نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 22707347

 

 

 
نام و نام خانوادگی علی اکبر خادم معبودی
آخرین مدرک تحصیلی دکترای تخصصی
محل اخذ مدرک دانشگاه فردوسی مشهد
رتبه علمی دانشیار
دوره های تخصصی  
گرایش کاری  
پست الکترونیک Maboudi_3@yahoo.com
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر علی اکبر خادم معبودی نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 22707347

 

 

 
نام و نام خانوادگی فرید زایری
آخرین مدرک تحصیلی دکترای تخصصی
محل اخذ مدرک دانشگاه تربیت مدرس
رتبه علمی استاد
دوره های تخصصی  
گرایش کاری تحلیل داده های چند متغیره ، طراحی و تحلیل کارآزمایی های بالینی، تحلیل داده های طولی
پست الکترونیک fzayeri@yahoo.com
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر فرید زایری نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 22707347

 

 

 
نام و نام خانوادگی مهشید نامداری
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
محل اخذ مدرک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه علمی استادیار
دوره های تخصصی داده کاوی و علم داده
گرایش کاری منطق فازی، مدل سازی، داده کاوی
پست الکترونیک mah.namdari@gmail.com
رزومه فارسی رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکترمهشید نامداری نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 22747373

 

برنامه هفتگی

اعضا هیئت علمی گروه آمار زیستی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست