نام و نام خانوادگی فریبرز فائقی  
آخرین مدرک تحصیلی دکترای تخصصی فیزیک پزشکی – گرایش تصویربرداری پزشکی
محل اخذ مدرک دانشگاه تربیت مدرس
رتبه علمی دانشیار
دوره های تخصصی

طی دوره های تکمیلی تخصصی تصویربرداری پزشکی در گرایش های مغز و اعصاب ، قلب و عروق و Breast Imaging از انگلستان، آلمان و ایتالیا

گرایش کاری

1- تصویربرداری پیشرفته مغزو اعصاب

2- تصویربرداری پیشرفته  قلب و عروق

3- تصویربرداری Breast MR

طراح و مدرس دوره های تخصصی تصویربرداری پزشکی در ایران و خارج از کشور

پست الکترونیک f_faeghi@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر فریبرز فائقی نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 02122711131

 

 
نام و نام خانوادگی محسن بخشنده
آخرین مدرک تحصیلی دکترای تخصصی فیزیک پزشکی – گرایش پرتودرمانی
محل اخذ مدرک دانشگاه تربیت مدرس
رتبه علمی دانشیار
دوره های تخصصی دوره تکمیلی روش های پیشرفته رادیوتراپی – آلمان و سوئیس
گرایش کاری

محاسبات و طراحی درمان های رادیوتراپی، رادیوبیولوژی کلینیکال،

PET Scanningدر آنکولوژی

پست الکترونیک mbakhshandeh@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر محسن بخشنده نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 02122711131

 

 

نام و نام خانوادگی 

سید مجتبی حسینی کوه کمری

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد بهداشت عمومی

محل اخذ مدرک

دانشگاه اوکالاهمای آمریکا

رتبه علمی

 مربی

دوره های تخصصی

 پزشکی هسته ای-رادیولوژی-مدیریت بیمارستانی

گرایش کاری

 تصویر برداری پزشکی هسته ای و رادیولوژی

پست الکترونیک

 mojtabahosseini2@sbmu.ac.ir

سامانه علم سنجی

 

 رزومه فارسی

رزومه انگلیسی 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی مهندس سید مجتبی حسینی کوه کمری نیم سال اول 1403-1402

تلفن تماس

02122711131

 

 

 

 
نام و نام خانوادگی فرشته کوشا
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
محل اخذ مدرک دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه علمی استادیار
دوره های تخصصی  
گرایش کاری

رادیوبیولوژی-رادیوتراپی

پست الکترونیک f.koosha@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر فرشته کوشا نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 02122711131

 

 

 
نام و نام خانوادگی عفت سلیمانی
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
محل اخذ مدرک دانشگاه تربیت مدرس
رتبه علمی استادیار
دوره های تخصصی  
گرایش کاری

تصویربرداری پزشکی - مدل سازی 3 بعدی - پردازش تصویر- تصویر برداری فراصوتی

پست الکترونیک e.soleimani@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر عفت سلیمانی نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 02122711131

 

 

 

 
نام و نام خانوادگی علی عباسیان اردکانی
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
محل اخذ مدرک دانشگاه علوم پزشکی ایران
رتبه علمی استادیار
دوره های تخصصی  
گرایش کاری

تصویربرداری فراصوت، پردازش تصاویر پزشکی، هوش مصنوعی در پزشکی، تکنیک و پردازش های بیواپتیکال

پست الکترونیک Ardakani@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر علی عباسیان اردکانی نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 02122711131

 

 

 
نام و نام خانوادگی معصومه یداللهی
آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
محل اخذ مدرک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
رتبه علمی مربی
دوره های تخصصی  
گرایش کاری  
پست الکترونیک

m-yadollahi@sbmu.ac.ir

رزومه فارسی رزومه انگلیسی
برنامه هفتگی برنامه هفتگی سرکار خانم معصومه یداللهی نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 02122711131

اعضا هیئت علمی گروه تکنولوژی پرتوشناسی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست