نام و نام خانوادگی نایبعلی احمدی
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی (Ph.D)  انگل شناسی
محل اخذ مدرک دانشگاه تربیت مدرس
رتبه علمی استاد
دوره های تخصصی  
گرایش کاری انگل شناسی پزشکی
پست الکترونیک nayebalia@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر تایبعلی احمدی نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 02126850560

 

 

 
نام و نام خانوادگی مصطفی رضایی طاویرانی (عضو بخش فیزیک)
آخرین مدرک تحصیلی دکتری (Ph.D)
محل اخذ مدرک دانشگاه علوم پزشکی تهران -مرکز تحقیقات بیوفیزیک- بیوشیمیIBB
رتبه علمی استاد
دوره های تخصصی  
گرایش کاری  
پست الکترونیک tavirany@yahoo.com
رزومه فارسی رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر مصطفی رضایی طاویرانی نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 021-22718530

 

 

 

 
نام و نام خانوادگی فرانک کازرونی
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی (Ph.D)  بیوشیمی بالینی
محل اخذ مدرک دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه علمی استاد
دوره های تخصصی  
گرایش کاری هورمون،  دیابت،  آنزیم
پست الکترونیک f_kazerouni@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی  
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر فرانک کازرونی نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 02126850560

 

 

 

 
نام و نام خانوادگی معصومه نویـدی نیـا
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی (Ph.D)  میکروب شناسی
محل اخذ مدرک دانشگاه تربیت مدرس
رتبه علمی استادیار
دوره های تخصصی  
گرایش کاری باکتری شناسی پزشکی
پست الکترونیک dr.navidinia@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی  
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر معصومه نویـدی نیـا نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 02126850560


 

 

 
نام و نام خانوادگی مهرنوش شـانکی باورصاد
آخرین مدرک تحصیلی

فلوشیپ علوم آزمایشگاهی

دکتری تخصصی (Ph.D)  بیوشیمی بالینی

محل اخذ مدرک دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه علمی استادیار
دوره های تخصصی  
گرایش کاری  سندروم متابولیک، دیابت نوع 2،  بیماری های قلبی عروقی، کبد چرب غیرالکلی
پست الکترونیک shanaki_m@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر مهرنوش شـانکی باورصاد نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 02126850560

 

 

 

 
نام و نام خانوادگی کامران پـاکـداد
آخرین مدرک تحصیلی حشره شناسی پزشکی - PhD
محل اخذ مدرک دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه علمی استادیار
دوره های تخصصی  
گرایش کاری سیستم اطّلاعات جغرافیایی در نظام بهداشتی
پست الکترونیک Kamran_pakdad@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر کامران پـاکـداد نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 02126850560

 

 

 
نام و نام خانوادگی حمید چگنی
آخرین مدرک تحصیلی رشته ایمنی شناسی پزشکی (PHD)
محل اخذ مدرک دانشگاه تربیت مدرس
رتبه علمی استادیار
دوره های تخصصی  
گرایش کاری انگل شناسی پزشکی
پست الکترونیک H.chegini2010@yahoo.com
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر حمید چگنی نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 02126850560

 

 

 
نام و نام خانوادگی علیرضا احمدزاده
آخرین مدرک تحصیلی دکترای تخصصی (PhD)  پزشکی مولکولی
محل اخذ مدرک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه علمی استادیار
دوره های تخصصی  
گرایش کاری دیابت،سرطان،سل تراپی
پست الکترونیک a.ahmadzadeh@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر علیرضا احمدزاده نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 02126850560


 

 

 

اعضا هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست