بسمه تعالی

اولویت‌های پژوهشی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

 

 

   اولویت های پژوهشی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

  1. مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی و راهکارهای بهبود خدمات اطلاع‌رسانی در انواع کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی و کتابخانه های بیمارستانی
  2. مطالعات علم‌سنجی، کتاب‌سنجی، اطلاع‌سنجی، وب سنجی در حوزۀ پزشکی و علوم وابسته
  3. سواد اطلاعاتی، سواد سلامت، سواد رسانه ای، سواد دیجیتال، رفتار اطلاع یابی و موضوع های وابسته در حیطه سلامت
  4. ذخیره و بازیابی اطلاعات در انواع کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی
  5. عملکرد مبتنی بر شواهد و کتابداری بالینی
  6. مدیریت داده های پژوهشی
  7. مطالعات اینفودمیولوژیک
  8. فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین در کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی
  9. مطالعات ارزیابانه در حیطه های مختلف وابسته به علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

اولویت های پژوهشی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست