1-1 معرفی

معاونت فرهنگی و دانشجویی در کنار فراهم نمودن زمینه تحقق رسالت اصلی دانشگاه در عرصه‌های آموزش و پژوهش، رسالت سوم دانشگاه یعنی فرهنگ‌سازی برای ورود موفقیت‌آمیز دانشجو به جامعه پس از پایان تحصیل را نیز بر عهده دارد. وظایف اصلی این معاونت شامل ارائه خدمات رفاهی- دانشجویی، تأمین و ارتقاء سلامت جسمی و روانی دانشجویان و ارائه خدمات فرهنگی و فوق ‌برنامه است که از طریق واحد امور دانشجویی انجام می‌گردد.

 

2-1 ماموریت

1-فراهم ساختن زمینۀ مشارکت جمعی و داوطلبانه اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان در امور فرهنگی اجتماعی، تربیتی، سیاسی،صنفی و رفاهی دانشکده مطابق با آیین نامه ها و مقررات موجود و برنامه ریزی برای این منظور

2-برنامه ریزی برای ترویج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند و آزاد اندیشی از طریق گفتگوها، مباحثه ها و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در حوزه های فرهنگی، مذهبی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی

3-توسعه و ارتقاء فعالیت های دانشجویی، اعضا هیات علمی و کارکنان دانشکده

4-توسعه و ارتقاء فعالیت های فرهنگی دانشکده

5-افزایش مشارکت دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده در فعالیت های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و صنفی

6-ارتقای وضعیت فرهنگی، اجتماعی و معنوی دانشجویان، اعضاء هیئت علمی و کارکنان مبتنی بر الگوهای ایرانی _ اسلام

 

3-1 چشم انداز

-ارتقاء وضعیت انضباطی و تعهد حرفه ای دانشجویان

-ساماندهی و هماهنگی فعالیت های دانشجویی فرهنگی

-افزایش کمیت و کیفیت فعالیت های دانشجویی

-ترویج و توسعه ورزش همگانی در دانشکده

-برگزاری و شرکت در جشنواره ها و مراسم فرهنگی

-ایجاد احساس تعلق و وابستگی به خانواده دانشکده و دانشگاه

-ایجاد ارتباط بیشتر بین دانشجویان و اساتید مانند برگزاری جلسات غیر رسمی در گروههای دانشجویان، اساتید

-کمک به شکل گیری، تقویت و توسعه انجمن ها و کانون های فرهنگی و هنری با مشارکت و مدیریت دانشجویان

-شرکت دادن دانشجویان به عنوان برگزار کننده و عامل در اجرای کارهای فرهنگی

-اعتلا، گسترش و تقویت و ترویج معارف دینی و اشاعه فرهنگ غنی اسلامی در جهت برآورده نمودن نیازهای روحی و معنوی دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان

-عمق بخشیدن به برنامه های فرهنگی و نهادینه سازی فرهنگ پوشش و رفتار حرفه ای

-ترغیب اساتید به مشارکت در فعالیت های فرهنگی- تربیتی و اجتماعی

4-1 اهداف بلند مدت معاونت دانشجویی و فرهنگی

1.      افزایش میزان رضایتمندی از خدمات، برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با معاونت دانشجویی

2.      ارتقاء اثربخشی و کارایی برنامه های معاونت دانشجویی

3.      بهره مندی از امکانات مناسب در زمینه ارتقاء سطح فرهنگی دانشکده

4.       تعامل بیشتر با مسئولین در سطح دانشکده و دانشگاه در راستای تامین امکانات رفاهی

5.       ایجاد فرصت های مناسب برای مشاوره و راهنمایی دانشجویان

5-1  برنامه‌های عملیاتی معاونت دانشجویی و فرهنگی

پیگیری بهبود برنامه‌ها و خدمات ارائه شده در بخش خوابگاه‌های دانشجویی‌ از طریق ستاد

بهبود شاخص‌های مربوط به خوابگاه‌های دانشجویی

ایجاد  صندوق قرض الحسنه دانشجویی‌

پیگیری افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت در خوابگاه‌ها

 مطالعه و پژوهش جهت بهبود و افزایش کیفی و کمی خدمات بهداشتی و روانشناختی

همیاری در  سنجش و ارزیابی نیازهای بهداشتی و مشاوره‌ای درمانی دانشجویان

ارائه خدمات مشاوره‌ تخصصی در راستای پاسخگویی به نیازهای بهداشتی

برگزاری کارگاه های آموزشی جهت افزایش مهارت دانشجویان در عرصه های مختلف

 تلاش برای افزایش سطح سلامت جسمی و روحی کارکنان و دانشجویان

افزایش  زیرساخت‌های ورزش در حد فضای دانشکده

پیگیری ورزش‌های همگانی، خوابگاهی، رقابتی و قهرمانی

شرکت در جشنواره‌های فرهنگی، ورزشی همگانی و درون‌دانشگاهی

 ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر به طور خاص

ایجاد اتاق گفتگو برای  مشاوره آنلاین برای دانشجویان شاهد وایثارگر

اجرای طرح تکریم ارباب رجوع به منظور افزایش رضایت آنها

 

 

 

 

برنامه استراتژیک معاونت

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست