برنامه استراتژیک  معاونت آموزشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

بیانیه چشم انداز و رسالت

معاونت آموزشی دانشکده پیراپزشکی بر آن است تا با همکاری و اعتماد به نیرو های متخصص ، متعهد و خلاق خود در گروه های آموزشی و ایجاد فضای علمی شاداب ، جذاب و پویا در عرصه های آموزشی وابسته به تخصص های موجود در دانشکده و بهره گیری از همفکری ، تعامل و همکاری های بین رشته ای ، در راستای اهداف متعالی دانشگاه و سیاست گذاران ارشد در عرصه آموزش پزشکی در کشور گام بردارد.

 

اهداف درافق 5 ساله

1-     کسب رتبه اول در بین دانشکده های پیراپزشکی درسطح دانشگاه های علوم پزشکی در کشوراز لحاظ کیفیت ارائه خدمات آموزشی

2-     جذب بهترین و مستعدترین داوطلبان در تمام مقاطع و رشته های تحصیلی مرتبط با دانشکده

3-     ارتقا ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی و تبدیل تدریجی دانشکده به دانشکده تحصیلات تکمیلی

4-     طراحی ، تصویب  ، پیاده سازی و اجرای رشته های نوین علوم پزشکی متناسب با نیاز های علمی تخصصی کشور در مقطع تحصیلات تکمیلی

5-     تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی مختلف متناسب با نیاز های علمی تخصصی رشته ها ی مختلف جهت ارتقاء کیفیت آموزش و تسهیل هدایت ، راهبری و اجرای پایان نامه ها

6-     تبدیل  دانشکده به قطب آموزشی و مرجع در تعدادی از رشته ها و یا گرایش ها

7-     ایجاد و تثبیت همکاری های علمی بین دانشگاه ها و مراکز علمی داخل و  خارج از کشور

8-     جذب دانشجوی خارجی بویژه از کشور های همسایه و مسلمان

9-     جذب دانشجوی خارجی بویژه از کشور های همسایه و مسلمان در مقطع تحصیلات تکمیلی

10-  برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت (تئوری + کارگاهی) متناسب با نیاز های علمی تخصصی روز جهت دانشجویان و مخاطبین خارجی

11- جذب اعضای هیئت علمی مورد نیاز گروه های آموزشی تخصصی متناسب با نیاز ها

12- تالیف کتاب های تخصصی و مرجع متناسب با نیاز های جامعه علمی کشور

13- تلاش در جهت ارتقا و توانمند سازی اعضا هیئت علمی

14- تشکیل هسته EDO و انجام و توسعه فعالیت های مربوطه در جهت ارتقا و توسعه آموزش بر اساس استاندارد های نوین آموزش پزشکی

15- طرح ریزی و اجرای برنامه های ارزیابی درونی و برونی با نظارت EDC و استفاده از نتایج حاصل جهت شناسایی دقیق وضعیت گروه های آموزشی و سنجش میزان تطابق عملکرد های آموزشی با اهداف و برنامه استراتژیک دانشکده و برنامه ریزی جهت ارتقا عملکرد

برنامه استراتژیک معاونت آموزشی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست