برنامه استراتژیک معاونت پشتیبانی

چشم انداز (vision)

معاونت پشتیبانی دانشکده برآن است با بهره گیری از بروزترین و کارآمدترین علوم و فنون مدیریت، در راستای بکار گیری  سرمایه های موجود در امر تحقق ارتقا سطح آموزش و پژوهش و فرهنگ والای اقتصاد مقاومتی سر آمد باشد. 

 رسالت (Mission) 

   فلسفه وجودی معاونت پشتیبانی، مدیریت بهینه سرمایه های موجود در راستای رسیدن به اهداف کلان آموزش، پژوهش و توسعه پیراپزشکی می باشد

اهداف :

   - برنامه ریزی، ارزیابی، نظارت و ارتقای مدیریت در سطح  دانشکده

   - تامین و توزیع منابع مالی مورد نیاز سایر معاونت ها با توجه به برنامه ها

   - تامین، توزیع بهینه و توانمندسازی منابع انسانی   .

 

 

استراتژی ها :

 

1          بهینه سازی درآمدها

افزایش درآمد از طریق شناسایی و ایجاد منابع جدید درآمدی

افزایش درآمد از طریق شناسایی و تقویت واحدهای درآمدزا

تامین مالی از محل خیرین

2        بهینه سازی فضای فیزیکی

ارتقاء استاندارد ساختار فیزیکی

بهبود فضای فعلی دانشکده

3        بهینه سازی فرآیندها

 

ارتقای فرآیندهای مرتبط با مدیریت عمومی

ارتقاء فرآیندهای موجود در سازمان

 

4        جلب مشارکت در عرصه آموزش

 

افزایش بهره گیری از استعداد درونی دانشکده در آموزش ها

ارتقاء سطح آموزشی نیروی مرتبط با آموزش

 

5        تامین تجهیزات تخصصی مورد نیاز

تامین تجهیزات برای گروه های آموزشی

تامین تجهیزات برای فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی

تامین تجهیزات و امکانات برای کادر ادرای

برنامه استراتژیک معاونت پشتیبانی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست