نام و نام خانوادگی علیرضا احمدزاده
آخرین مدرک تحصیلی دکترای تخصصی (PhD)  پزشکی مولکولی
محل اخذ مدرک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه علمی استادیار
دوره های تخصصی  
گرایش کاری دیابت،سرطان،سل تراپی
پست الکترونیک a.ahmadzadeh@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر علیرضا احمدزاده نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 02126850560

 

 

شرح وظایف رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشکده پیراپزشکی

  • برنامه ریزی و مدیریت جهت استفاده قانونمند و بهینه اساتید و دانشجویان از تجهیزات و مواد آزمایشگاهی
  • توجه به استانداردهای ایمنی کار با وسایل،تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و ابلاغ آن جهت حفظ و ارتقا ایمنی اساتید ،کارشناسان و دانشجویان و پایش صحت اجرای آن
  • پیش بینی و اعلام بودجه و هزینه مورد نیاز جهت خرید و نگهداری وسایل و تجهیزات مصرفی
  • برنامه ریزی جهت صحت بررسی و سلامت عملکرد دستگاهها و تجهیزات بر اساس استانداردها

 

 

رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست