رسالت گروه تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی):

گروه تکنولوژی پرتوشناسی خود را متعهد به ارائه آموزش های کاربردی تئوری و عملی  منطبق با استاندارد های جهانی به دانشجویان خود در رشته های مختلف رادیولوژی ، رادیوتراپی در مقطع کارشناسی و تکنولوژی تصویربرداری MR  و رادیوبیولوژی در مقطع کارشناسی ارشد می داند و توجه به ارائه آموزش های کاربردی پاسخگو محور متناسب با نیازهای روز جامعه پزشکی وهمراهی در تحقق عدالت آموزشی را در صدر توجه خود قرار داده است.

از دیگر اهداف ماموریتی ما توانمندسازی نسل آینده کارشناسان رادیولوژی ، پرتودرمانی و تصویربرداری پزشکی با علم ، دانش و مهارت های مورد نیاز جهت  راهبری ، نوآوری و تطابق با شرایط و نیاز های در حال توسعه و تغییر جامعه تصویربرداری پزشکی و پرتودرمانی در کشور و سطح دنیا و حرکت به سمت دانشگاه های نسل سه و چهار از طریق شناخت و درک عمیق تراز نیاز ها و ورود به صنعت و حضور بیشتر و تاثیرگذارتر در سطح جامعه است.

 

چشم انداز:

گروه تکنولوژی پرتوشناسی می تواند بعنوان یک گروه راهبر و پیشگام در عرصه آموزش های نوین در زمینه تصویربرداری پزشکی و علوم پرتوی در جوامع دانشگاهی در داخل و خارج ازکشور با دیدگاه توسعه بین المللی سلزی در سطوح مختلف  مطرح گردد.

این گروه می تواند از طریق ارتقا پیوسته علوم و دانش در زمینه علوم پرتوی و تصویربرداری پزشکی ، نوآوری ،همکاری تیمی و بین رشته ای ، تعهد به تعالی و کاربرد آن در آموزش و پژوهش ، باعث شکل دهی دقیق آینده تصویربرداری پزشکی و پرتودرمانی مطابق با نیاز های روز کشور گردد.

گروه تکنولوژی پرتوشناسی با دیدگاه ایجاد و پرورش تفکر آموزش و یادگیری مداوم و مدام العمر و ورود به جامعه پزشکی و شناخت نیاز های آن ، تلاش می کند تا در ارتقا سلامت جامعه کمک نموده و باعث ارتقا استاندارد های عملکردی رادیولوژی در سطح دنیا و کشور گردد.

 

اهداف و برنامه های گروه:

 1- جذب و تربیت دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته  در دو رشته تکنولوژی پرتوشناسی و تکنولوژی پرتودرمانی مطابق با استاندارد های آموزشی بین المللی و منطبق با نیاز های روز کشور با تاکید و توجه خاص به مفهوم پاسخگویی اجتماعی در آموزش پزشکی

2- جذب و تربیت دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری تصویربرداری پزشکی  و رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی مطابق با استاندارد های آموزشی بین المللی و منطبق با نیاز های روز کشور با تاکید و توجه خاص به مفهوم پاسخگویی اجتماعی در آموزش پزشکی

3- برگزاری جلسات منظم و دوره ای در خصوص تعریف و تبیین آموزش های پاسخگو محور و تعیین مراحل و گام های اساسی جهت حرکت در راستای تحقق آن در گروه و دانشگاه

4- توسعه و استفاده مناسب از سیستم های آموزش الکترونیک و مجازی جهت ارائه دوره های آموزشی بصورت تلفیقی

5-آموزش هدفمند ، هدایت و نظارت دانشجویان جهت شرکت و پذیرش در آزمون های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

6-تدوین و برگزاری دوره های آموزشی  خاص جهت آماده سازی فارغ التحصیلان رشته های رادیولوژی و تصویربرداری پزشکی جهت شرکت در آزمونهای  تعیین صلاحیت و Registry سی تی اسکن و MRI در خارج از کشور.

7- تدوین و برگزاری دوره های آموزشی  خاص جهت آماده سازی متخصصین  رشته های رادیولوژی جهت شرکت در آزمونهای  تعیین صلاحیت و Registry و بورد رادیولوژی در خارج از کشور صرفا در مباحث فیزیک بالینی تصویربرداری MRI ، CT Scan و Sonography به زبان های فارسی و انگلیسی

8- تلاش در جهت چاپ و نشر مقالات حاصل از پایان نامه های دانشجویان در مجلات معتبر داخلی و خارجی

9- تلاش در جهت تالیف کتاب های تخصصی مورد نیاز در زمینه تصویربرداری پزشکی در قالب کتاب های کاربردی و مرجع در سطح کشور

10- پذیرش دانشجوی خارجی در مقطع کارشناسی رشته تکنولوژی پرتوشناسی به زبان انگلیسی در راستای توسعه برنامه های بین المللی سازی

11- پذیرش دانشجوی خارجی در مقطع تحصیلات تکمیلی در رشته فناوری تصویربرداری پزشکی گرایش MRI به زبان انگلیسی در راستای توسعه برنامه های بین المللی سازی

12- برنامه ریزی و تعیین خط مشی جهت توسعه فعالیت های بین المللی سازی در ابعاد مختلف متناسب با برنامه راهبردی دانشگاه

13- مشارکت در آموزش دوره های تخصصی تصویربرداری پزشکی در خارج از کشور و خصوصا کشور های همسایه بصورت همکاری با دانشگاه ها ، بیمارستان ها  و آکادمی های تصویربرداری در قالب دوره های آموزشی دراز مدت و یا کوتاه مدت

14- طراحی ، تدوین وبرگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در گرایش ها و موضوعات مختلف  تصویربرداری پزشکی برای مخاطبان داخل کشور ، بر اساس نیاز سنجی و تاکید بر ارائه آموزش های کاربردی و پاسخگو محور

15- طراحی ، تدوین وبرگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در گرایش ها و موضوعات مختلف  تصویربرداری پزشکی برای مخاطبان خارج از کشور ، بر اساس نیاز سنجی و تاکید بر ارائه آموزش های کاربردی و پاسخگو محور

16- برنامه ریزی و برگزاری سمینار ها و ژورنال کلاب های علمی توسط اساتید گروه و مدعو با عناوین کاربردی در دو نیمسال تحصیلی بر اساس نیاز های جامعه تصویربرداری پزشکی و پرتودرمانی در کشور

17- برگزاری منظم سمینار های دانشجویی در  سطح کارشناسی ارشد و کارشناسی جهت تشویق و هدایت دانشجویان در جهت آشنایی بیشتر و کاربردی با مهمترین مسائل علمی روز مرتبط با هر رشته

18- تلاش در جهت برگزاری منظم سمینار های علمی ، همایش ها و کنگره های تخصصی با امتیاز بازآموزی

19- جلب اعتماد و همکاری با شرکت های تجهیزات پزشکی ، تصویربرداری و دارویی جهت مساعدت در برگزاری همایش ها و دوره های آموزشی

20-  ارتقا ء تجهیزات سخت افزاری و نرم افزار های کاربردی آزمایشگاه تحقیقات و پردازش تصاویر پزشکی جهت ارتقا کیفیت آموزش های آکادمیک و نیز  دوره های آموزشی مرتبط

21- ارتقا ء تجهیزات سخت افزاری و نرم افزار های کاربردی آزمایشگاه کنترل کیفی جهت ارتقا کیفیت آموزش های آکادمیک و نیز دوره های آموزشی مرتبط و امکان ارائه خدمات انتفاعی کنترل کیفی به مراکز تصویربرداری در بیمارستان ها و کلینیک های تحت پوشش معاونت درمان دانشگاه

22- ارتقا ء تجهیزات سخت افزاری و نرم افزار های کاربردی آزمایشگاه پرتوشناسی و  دوزیمتری  جهت ارتقا کیفیت آموزش های آکادمیک ، دوره های آموزشی مرتبط و امکان ارائه خدمات انتفاعی کنترل کیفی به مراکز تصویربرداری در بیمارستان ها و کلینیک های تحت پوشش معاونت درمان دانشگاه

23- عضویت و شرکت فعال در کمیته ها و جوامع علمی تخصصی مرتبط با  تصویربرداری پزشکی درداخل و خارج از کشور

24- بررسی محتوای طرح دروس دوره های مختلف  و پیشنهاد  اعمال تغییرات لازم در آنها جهت تطبیق هر چه بیشتر با نیاز های جامعه تصویربرداری پزشکی و MRI دردنیا و کشور

25- تلاش در جهت تدوین برنامه دوره های آموزشی جدید و بین رشته ای در سطح کارشناسی ارشد و دکترا و منطبق با نیاز های علمی روز کشور و دنیا

26- تلاش در برقراری ارتباط نزدیکتر با بخش های بالینی مرتبط جهت انجام پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی کاربردی و مرتبط

27- برنامه ریزی جهت ارائه خدمات مشاوره تحصیلی به دانشجویان و پایش دقیق تر وضیت تحصیلی ایشان و ارائه راهکار های مناسب مشاوره ای

28- برنامه ریزی جهت برنامه های پژوهشی اعضا هیئت علمی گروه جهت طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی کاربردی بر اساس نیاز های جامعه و بر اساس گرایش تخصصی اساتید گروه

29- برنامه ریزی جهت ارتباط بهتر با جامعه و ایجاد آگاهی ، روشنگری و آموزش در خصوص مسائل پزشکی روز مورد نیازجامعه بصورت قابل فهم مخاطبان بر اساس تخصص های موجود در دانشکده و یا از طریق همکار ی با اساتید مدعو

30- برگزاری جلسات در خصوص تعریف  و تبیین قوانین مختلف آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و اداری مرتبط با امور هیئت علمی و اساتید و ضرورت رعایت آنها جهت ارتقا و یا حفظ ثبات عملکرد آکادمیک گروه در زمینه های مختلف

31- برنامه ریزی جهت ارتقا توانمندی های علمی اعضا گروه ، توسعه فردی و مهارت های لازم

32- بررسی و برنامه ریزی جهت جذب هیدت علمی متناسب با نیاز های آموزشی و پژوهشی گروه و نیازمندی های علمی تخصصی روز

33- بررسی و تعیین نیاز های تجهیزاتی و تعمیراتی آزمایشگاه های گروه و اعلام آن به مقامات مربوطه در سطح دانشکده جهت اقدام لازم

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست