رسالت و اهداف گروه زبان

 

رسالت گروه زبان عبارتند از:

 

* تدریس دروس عمومی و تخصصی زبان برای دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

* برگزاری کارگاه های آموزشی

* ارائه مشاوره تحصیلی و پژوهشی

* ویراستاری مجلات علوم پزشکی

 

 

چشم انداز گروه زبان برگزاری دوره های توانمند سازی اعضای هیات علمی بالینی و علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمینه ی مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی می باشد.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست