رسالت (Mission): حوزه فعالیت این گروه در زمینه آموزش و پژوهش می باشد. گروه وظیفه تعلیم و تربیت و تأمین دانش آموختگان برتر و توانمند و متعهد در دوره دکتری (Ph.D) رشته پروتئومیکس کاربردی را به عهده دارد. آموزش دانشجویان با جدیدترین شیوه های تدریس و منطبق بر استانداردهای نوین و با ارتباط با سایر مراکز علمی انجام می شود. این گروه تلاش می نماید که در محیطی علمی و پویا و با ایجاد رابطه منطقی و صمیمی بین گروه و دانشجو و استاد تسهیلات لازم برای مطالعه و تحقیق در شاخه های مرتبط برای اساتید و دانشجویان مستعد را فراهم سازد تا آنها ضمن فراگیری مهارت ها، توانایی فعالیت در عرصه های آموزشی و پژوهشی را در جامعه کسب نموده و فردی مسئولیت پذیر گردند.

ایجاد چنین محیطی نشانگر تعهد، علاقمندی و پایبندی ما به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و نقش خلاقیت پژوهش و نو آوری در عرصه آموزش نوین علوم پزشکی خواهد بود. این گروه باور دارد که حفظ کرامت و حقوق انسانها، برخورداری از وجدان کاری، توسعه سلامت و رفاه به دور از تبعیض رکن اساسی فرهنگ اسلامی ایرانی و سرلوحه رسالت ما می باشد.

چشم انداز (Vision): این گروه امید دارد با جذب دانشجویان نخبه و تکیه بر اساتید توانمند و روشهای نوین آموزش دانش آموختگانی کوشا در کسب دانش روز و توانا در ارتقای سلامت تربیت نماید.

اهداف کلی (Aims):

1-   تولید علم در زمینه های مختلف علوم پزشکی

2-   تأمین نیروی انسانی مورد نیاز جهت مراکز آموزشی و پژوهشی کشور

3-   بکارگیری جدیدترین یافته های علمی در زمینه علوم پزشکی

4-   تجهیز بخشهای مختلف گروه به فن آوری اطلاعات

5-   همکاری و مبادلات آموزشی و پژوهشی با سایر مراکز علمی

6-   بازنگری رسالت و اهداف کلان گروه هر دو سال یک بار

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست