رسالت، چشم انداز، اهداف

 

رسالت (Mission)

گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اتکا به خداوند،  پشتیبانی هیئت رئیسه  محترم  دانشگاه و دانشکده،  و  بهره مندی از توانمندی اعضای هیات علمی متعهد و دلسوز  بر آن است تا در راستای تحقق رسالت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (مندرج در برنامه استراتژیک دانشگاه)  و دانشکده پیراپزشکی(مندرج در برنامه استراتژیک دانشکده)، رسالت های زیر را به انجام برساند:

 • تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد برای بدنه و سطوح مدیریتی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی و بیمارستان های کشور
 • تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد با نگاه ویژه برای فراهم آوری سرمایه انسانی برای توسعه کارآفرینی از طریق مهارت های تولید و انتشار محتوا، ترجمان دانش،  سازماندهی و بازیابی اطلاعات و سایر مهارت های مرتبط
 • در راستای عدالت آموزشی فراهم کردن فرصت برابر آموزشی برای تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل
 • اهتمام در جهت ارتقاء گروه مطابق معیارهای ارزیابی درونی و بیرونی مورد قبول دانشگاه
 • انجام پژوهش های کاربردی و تولید علم در حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و ایفای نقش در تولید علم در سایر حوزه ها به عنوان متخصصان اطلاع رسانی به منظور فراهم کردن بستر دستیابی دانشگاه به اهداف آموزشی، پژوهشی و درمانی
 • انجام پژوهش های مرتبط با اینفودمیولوژی اطلاعات، به ویژه اینفودمیولوژی کووید 19، به منظور فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز برای سیاستگذاری، برنامه ریزی و  تصمیم سازی در حوزه  پیشگیری از انتشار آلودگی اطلاعات سلامت در بستر اینترنت و شبکه های اجتماعی
 • مشارکت در سیاستگذاری های کلان رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 • در راستای پاسخگویی اجتماعی در علوم پزشکی و همچنین  آگاهی رسانی و توسعه آموزش در سطح جامعه مشارکت در تامین و حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق اجرا و یا مشارکت در برنامه ها و طرح های تحقیقاتی مرتبط با ارتقاء سواد سلامت، سواد سلامت دیجیتال، سواد اطلاعاتی و اطلاع درمانی و ....
 • در راستای عدالت آموزشی فراهم کردن شرایط و امکانات مناسب آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 • کمک به مدیریت دانش در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی از طریق انجام پژوهش های مرتبط
 • ارتباط با سایر مراکز علمی و جذب اعتبارات و یا گرنت
 • کمک به تولید و انتشار تولیدات علمی حوزه کتابداری و اطلاع رسانی در سطح ملی و بین المللی 
 • کمک به اعتلای فرهنگ کارآفرینی و تولید ثروت در بستر حرفه 

چشم انداز  (Vision)

گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر آن است تا با تمام توان،  در جهت اعتلای خود،  دانشکده پیراپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی و همچنین علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی اهتمام ورزد و به یکی از محورهای آموزش کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در کشور تبدیل شود.

 

اهداف کلان Goals

 1. تربیت نیروی انسانی کارآمد و اثر بخش برای کتابخانه های و مراکز اطلاع رسانی علوم پزشکی در قالب کتابدار کتابخانه های دانشگاهی، کتابدار بالینی، کتابدار داده، کتابدار پژوهشی، متخصص علم سنجی  
 2. ارتقاء گروه، دانشکده و دانشگاه در نظام های رتبه بندی ملی و بین المللی از طریق فعالیت های آموزشی و پژوهشی
 3. توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی
 4. توسعه فرهنگ کارآفرینی
 5. کمک به نهادینه سازی عملکرد مبتنی بر شواهد از طریق فعالیت های آموزشی و پژوهشی مرتبط مانند تربیت کتابداران بالینی، انجام طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی مرتبط و  انتشار کتاب و مقاله در این زمینه
 6. مشارکت در توسعه آموزش و  پژوهش در سایر حوزه های علمی  از طریق ارائه درس هایی مانند سیستم های اطلاع رسانی پزشکی و  انجام پژوهش های میان رشته ای در حوزه هایی نظیر قلب وعروق، مغز و اعصاب، متابولیسم، طب سنتی، توانبخشی و غیره
 7. ارتقا مجله "Journal of Medical Library and Information Science" در سطح ملی و بین المللی
 8. کمک به اجرایی سازی سند پیشگیری از بیماری های غیر واگیر از طریق انجام پژوهش های مرتبط
 9. کمک به پیشگیری یا مقابله با آلودگی اطلاعات سلامت از طریق انجام پژوهش های اینفودمیولوژیک
 10. ارتقای مستمر دانش و مهارت های حرفه ای اعضای هیات علمی گروه
 11. مشارکت در سیاستگذاری های کلان رشته از طریق عضویت در بورد تخصصی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

برنامه استراتژیک گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

برنامه عملیاتی گروه کتابداری و اطلاع رسانی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست