رشته های تحصیلی
 
 1. کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی (تکنولوژی رادیولوژی(
  رسالت: ماموریت ما در اینجا از آموزش دانشجویان تکنولوژی رادیولوژی ایجاد دانش، مهارت ها و توانایی های لازم در دانشجویان جهت انجام  تصویربرداری های مختلف پزشکی با کیفیت بالا از رادیوگرافی های روتین و
  تخصصی
   تا سی تکنیک ها و روش های پیشرفته CT Scan و MRI است.

  اهداف:

  1-     فارغ التحصیل نمودن کارشناسان با صلاحیت رادیولوژی جهت ارائه خدمات در بالین :
  به این معنا که دانشجویان بتوانند مهارت های علمی و تکنیکی خود را بهنگام انجام تکنیک های مختلف رتدیوگرافی و تصویربرداری های CT Scan و MRI بخوبی نشان دهند.


  2-     دانشجویان بتوانند مهارت های ارتباطی خود را بطور موثر بکار گیرند:
  اینکه دانشجویان بتوانند مهارت های ارتباطی خود را در عمل جهت ارائه خدمات بهترو با کیفیت  بهنگام کار با بیماران نشان دهند.


  3-     دانشجویان بتوانند بطور موفقیت آمیز از مهارت های تفکرانتقادی و حل مساله در شرایط دشوار استفاده نمایند:
  این بدان معناست که دانشجویان نشان می دهند که می توانند فاکتورهای تابشی ، پارامتر های اسکن و جزئیات تکنیک های تصویربرداری را در مواجهه با شرایط سخت و دشوار انتخاب و تنظیم نمایند.


  4-     دانشجویان مفهوم  حرفه ای گری را می فهمند و آنرا در عمل تمرین می کنند: این بدان معنی است که دانشجویان درک مفهوم حرفه ای گری را نشان می دهند و می توانند آنرا در سرایط مختلف و متنوع کاری بکار گیرند.

  5-     برنامه آموزشی در ورود و پذیرش فارغ التحصیلان در آزمونهای مقاطع بالاتر موثر است.
      لینک فایل کوریکولوم کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی (تکنولوژی رادیولوژی)
   
   لینک فایل کوریکولوم کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی پرتوشناسی (تکنولوژی رادیولوژی)

   

  2-     کارشناسی پرتودرمانی ( رادیوتراپی)

  رسالت: ماموریت ما در اینجا آموزش و آماده سازی دانشجویان در یک سطح آکادمیک قابل قبول ، همراه با درجه بالایی از صلاحیت بالینی برای پاسخگویی به نیاز های پرتودرمانی در سطح کشور است.

  اهداف:

  1-     دانشجویان بتوانند توانایی خود را در تصویربرداری صحیح از بیمار ،تنظیم و اجرای طرح درمان و مهارت در توانایی های مراقبتی از بیمار را در عمل نشان دهند.

  2-     دانشجویان تفاوت های موجود در تکنیک و طرح درمان بیماران را بخوبی درک کرده و در عمل بکار گیرند.

  3-     دانشجویان بتوانند بخوبی با بیمار و پرسنل کادر تشخیصی درمانی ارتباط برقرار می کنند.

  4-     دانشجویان بتوانند حرفه ای گری را در عمل نشان دهند.

  لینک فایل کوریکولوم رشته کارشناسی پرتودرمانی
   

  3-     کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی -MRI ( ویژه اتباع خارجی)

  رسالت:

  1-     تسلط و نوآوری جامع:به معنای توانمندسازی دانشجویان با کلیات و جزئیات فناوری تصویربرداری MRI .
  ما متعهد هستیم که شکاف بین تئوری و عمل را پر کنیم و اطمینان حاصل کنیم که فارغ التحصیلان ما علاوه بر اینکه  دارای قدرت تفکر علمی بوده ، بلکه دانش و توانایی خود را در عمل بخوبی بکار می بندند.


  2-     رسیدن به تعالی عملکردی در مراقبت از بیمار و پژوهش های مربوطه :ماموریت ما شکل دادن به نسل بعدی کارشناسان MRI است،
  نسلی عمیقا آگاه و مطلع از مسائل علمی و تکنیکی تصویربرداری از بیمار، مسئولیت پذیر از نظر اخلاقی که با بکارگیری دانش و انجام تحقیقات پیشرفته باعث  پیشبرد اراده خدمات بهداشتی درمانی بیماران می گردند.


  اهداف:

  1-     دانشجویان بتوانند سطح بالایی از عملکرد و صلاحیت بالینی را از خود نشان دهند.

  -    دانشجویان ارتقا مهارت های تکنیکی خود را برای انجام صحیح روش های تصویربرداری تشخیصی در MRI را در عمل نشان می دهند.

  -    دانشجویان بتوانند ، دانش و توانایی خود را در زمینه ایمنی خود ، بیمار و پرسنل بهنگام Screening بیمار در هنگام انجام آزمایشات MRI بخوبی نشان دهند.

  2-     دانشجویان بتوانند  توانایی تفکر انتقادی و حل مساله در مواجهه با چالش های کاری در شرایط بالینی بخوبی نشان دهند.

  -    دانشجو می تواند نیاز به ایجاد تغییر در تکنیک ها و پارامتر های تصویربرداری MR را متناسب با شرایط بالینی بیمار تشخیص داده و اعمال نماید.

  -    دانشجو تغییرات پارامتر ها را متناسب و بر اساس متغیر های آزمایش MRI  شناسایی و تعیین می کند.

  3-     دانشجویان بتوانند مهارت های ارتباطی موثر را کسب کرده و تمرین نمایند.

  -    دانشجویان بطور موثر با بیماران و تیم مراقبت های بهداشتی درمانی ( تیم تشخیص و درمان) ارتباط برقرار می نمایند.

  4-     دانشجویان بتوانند رشد و توسعه حرفه ای را بخوبی کسب کرده و در عمل  نشان دهند.

  5-     این برنامه آموزشی باید بتواند اثر بخشی خود را در بصورت ماندگار در ارائه خدمات تشخیصی تصویربرداری MR حفظ نماید.

  لینک فایل کوریکولوم رشته کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی -MRI ( ویژه اتباع خارجی)
  لینک فایل کوریکولوم رشته کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی -MRI


   

  4- کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی

  رسالت:

  1-     در زمینه دانش و کاربرد های بین رشته ای:

  -    ادغام اصول زیست شناسی، فیزیک و پزشکی در برنامه درسی رادیوبیولوژی.

  -    تربیت فارغ التحصیلان با توانایی بکارگیری دانش بین رشته ای در عمل از هر دو جنبه بالینی و پژوهش محور

  2-     در راستای تعالی پژوهشی و ارتباطات بالینی:

  -    حفظ یک محیط تحقیقاتی پیشرفته جهت تشویق مشارکت دانشجویان به پژوهش و انتشارمقالات

  -    اطمینان از اینکه فارغ التحصیلان رشته بتوانند یافته های تحقیقاتی خود را به استراتژی های عملی در رادیوبیولوژی بالینی تبدیل نمایند.

  3-     در زمینه نوآوری و پیشرفت فناوری:

  -    بروزماندن با آخرین پیشرفت های فناوری دررادیوبیولوژی و بکارگیری آنها در تجربه های یادگیری

  -    پرورش فرهنگ نوآوری ، تشویق دانشجویان به تحقیق ، کشف و توسعه روش ها و تکنیک های جدید

  4-     رویکرد کلی نگر و یادگیری مشارکتی

  -    ارائه درک جامعه از پاسخ های مولکولی و فیزیولوژیک به تابش اشعه

  -    برای ترویج پروژه ها و بحث های مشارکتی با تاکید بر اهمیت کار گروهی در فعالیت های علمی

  5-     ارائه خدمات و مشارکت در جامعه

  -    ایجاد فرصت هایی برای دانشجویان برای تعامل با جامعه، به اشتراک گذاری تخصص خود و ارائه راه حل های رادیوبیولوژیکی.

  -    تاکید بر نقش اجتماعی رادیوبیولوژیست ها و حصول اطمینان از آمادگی فارغ التحصیلان برای استفاده از مهارت های عمومی خود در جهت منافع عمومی

  لینک فایل کوریکولوم کارشناسی ارشد رشته رادیوبیولوژی

   

رشته های تحصیلی گروه تکنولوژی پرتوشناسی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست