معرفی رشته های تحصیلی

 

تدریس عمومی و تخصصی زبان برای دانشجویان رشته های پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، رادیولوژی، پرتو درمانی، علوم آزمایشگاهی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، پرستاری، اتاق عمل، بیهوشی، فوریت های پزشکی، بهداشت، علوم تغذیه، صنایع غذایی و سایر رشته های علوم پزشکی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست