نام و نام خانوادگی :

امیرحسین بردبار

آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

 تلفن تماس:

 021-22718531 داخلی 244

 

 

شرح وظایف سرپرست فناوری اطلاعات دانشکده پیراپزشکی

 

 1. تامین امنیت فیزیکی داده ها و تجهیزات شبکه دانشکده برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز و تعریف نشده.
 2. اجرای پالیسی و روشهای محافظت از اطلاعات سرور مثل بک آپ گیری های منظم و تعیین دسترسی کاربران.
 3. پیکربندی فایروال های سخت افزاری و نرم افزاری سازمان.
 4. اجرای کنترل های امنیتی شبکه بر روی فایروال، روترها، سوئیچ ها و پروتکل های شبکه های مجازی و TCP/IP.
 5. انجام روش های بک آپ گیری و ریکاوری دیتا و تعریف پلن های مشخص جهت جایگزینی در صورت از دست رفتن دیتای قبلی به طوری که در کار سازمان خللی وارد نشود.
 6. اجرای الگوریتم های کد گذاری و امضای دیجیتال برای اطمینان از یکپارچگی و صحت اطلاعات.
 7. ارزیابی، اجرا و مرور روش های کنترل دسترسی برای اطمینان از امینت و در عین حال قابل دسترس بودن اطلاعات.

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

شهریار همیالی آین وند

آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی کامپیوتر

تلفن تماس:

021-22718531 داخلی 287

 

شرح وظایف کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده پیراپزشکی

 • تعریف امضاء مسئولین دانشکده در سامانه اتوماسیون اداری
 • بارگزاری اخبار و اطلاعیه ها در سایت دانشکده
 • سرویس دوره ای سیستم های سخت افزاری دانشکده
 • بازدید دوره ای از تجهیزات سخت افزاری دانشکده
 • پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ گردیده است

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

امین نادی زاده میرزائی

آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی فناوری اطلاعات

تلفن تماس:

021-22718531 داخلی 306

 

شرح وظایف کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده پیراپزشکی

 • رابط اتوماسیون اداری دانشکده
 • بارگزاری اخبار و اطلاعیه ها در سایت دانشکده
 • سرویس دوره ای سیستم های سخت افزاری دانشکده
 • بازدید دوره ای از تجهیزات سخت افزاری دانشکده
 • پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ گردیده است

 

 

 

سرپرست و همکاران فناوری اطلاعات

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست