نام و نام خانوادگی :

امیرحسین بردبار

آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

 تلفن تماس:

 021-22718531 داخلی 244

 

 

شرح وظایف سرپرست فناوری اطلاعات دانشکده پیراپزشکی

 

 1. نظارت بر عملکرد نرم افزارهای امنیتی (نظیر: آنتی ویروس و...) و به روز رسانی منظم و خرید لایسنس
 2. نظارت و راهبری ارتباط و کاربری نرم افزارهای تجمیعی دانشگاه
 3. نظارت بر صحت عملکرد نرم افزارهای داخل مرکز و عقد قرارداد منظم و پیوسته پشتیبانی و تعامل با ستاد
 4. تهیه منظم نسخه پشتیبان از کلیه سامانه های نرم افزاری مستقر در مرکز و انتقال منظم و دوره ای نسخ پشتیبان به محل امن (ترجیحاً خارج از مرکز) و کنترل صحت فایل های پشتیبان
 5. همکاری با مدیریت مرکز و ستاد دانشگاه در توسعه فناوری های نرم افزاری به روز در مرکز
 6. نظارت و همکاری منظم با شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد به منظور تهیه آخرین نسخه های نرم افزار و اجرای دستورالعمل های ستادی و کشوری
 7. تهیه و تدوین برنامه آموزشی منظم و مدون برای کلیه سامانه های نرم افزاری و کنترل اجرای آن
 8. همکاری منظم با واحد نرم افزار دانشگاه و ارائه گزارشات و اجرای دستورالعمل های ابلاغی
 9. نظارت بر عملکرد بهینه سخت افزار موجود در مرکز و ارتقای آن درصورت نیاز
 10. ارائه خدمات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری به مجموعه
 11. نظارت بر نگهداری سخت افزارها و استفاده مطلوب آن توسط کاربران
 12. نظارت بر خرید تجهیزات سخت افزاری و زیرساختی و نرم افزارهای مورد نیاز
 13. کنترل و نظارت بر عملکرد شبکه، سرورها و سرویس های مرکز
 14. نظارت بر ارتقای امنیت شبکه، سرورها و سرویسها و بروز رسانی سیستم عامل ها و نرم افزارهای مرکز
 15. نظارت بر توسعه شبکه
 16. نگهداری و توسعه دیتا سنتر
 17. نظارت بر اعمال سطوح دسترسی و لاگ کاربران و سیستم ها
 18. نظارت بر اجرای الزامات و دستورالعمل های ابلاغی ستاد و مراجع بالادستی
 19. نظارت بر اجرای پشتیبان گیری از کلیه سرویسها و تجهیزات و انجام مانور بازیابی اطلاعات بصورت منظم

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

شهریار همیالی آین وند

آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی کامپیوتر

تلفن تماس:

021-22718531 داخلی 287

 

شرح وظایف کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده پیراپزشکی

 • تعریف امضاء مسئولین دانشکده در سامانه اتوماسیون اداری
 • بارگزاری اخبار و اطلاعیه ها در سایت دانشکده
 • سرویس دوره ای سیستم های سخت افزاری دانشکده
 • بازدید دوره ای از تجهیزات سخت افزاری دانشکده
 • پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ گردیده است

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

امین نادی زاده میرزائی

آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی کامپیوتر

تلفن تماس:

021-22718531 داخلی 287

 

شرح وظایف کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده پیراپزشکی

 • تعریف امضاء مسئولین دانشکده در سامانه اتوماسیون اداری
 • بارگزاری اخبار و اطلاعیه ها در سایت دانشکده
 • سرویس دوره ای سیستم های سخت افزاری دانشکده
 • بازدید دوره ای از تجهیزات سخت افزاری دانشکده
 • پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ گردیده است

 

 

 

سرپرست و همکاران فناوری اطلاعات

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست