نشریات تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 •  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

https://centlib.sbmu.ac.ir/

 

 

 • مجله انگلیسی زبان  Journal of Medical Library and Information Science (JMLIS)

https://journals.sbmu.ac.ir/jmlis/

 

 

 

 • کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

https://www.nlai.ir/

 

 • کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

https://centrallib.iums.ac.ir/

 

 

 • کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

https://centlib.tums.ac.ir/

 

 

 • کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

https://centlib.mums.ac.ir/

 

 

 • ایرانداک: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

https://irandoc.ac.ir/

 

 

 • پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

 

https://www.sid.ir/

 

 • مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

https://ricest.ac.ir/

 

 • ایفلا : فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسه های کتابداری

https://www.ifla.org/

 

 • مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد

https://ircebm.tbzmed.ac.ir/

 

لینک های مفید گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست