مجله انگلیسی زبان  Journal of Medical Library and Information Science (JMLIS)توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و با همکاری گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و کتابخانه مرکزی دانشگاه از سال 2020 منتشر می شود. به منظور دسترسی به این مجله می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

https://journals.sbmu.ac.ir/jmlis/

 

 

مجله تخصصی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست