نام و نام خانوادگی حمید علوی مجد
آخرین مدرک تحصیلی دکترای تخصصی
محل اخذ مدرک دانشگاه تربیت مدرس
رتبه علمی استاد
دوره های تخصصی  
گرایش کاری آمار در ژنتیک، داده کاوی
پست الکترونیک alavimajd@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی  
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر حمید علوی مجد نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 22707347

 

مدیر گروه آمار زیستی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست