نام و نام خانوادگی فریبرز فائقی  
آخرین مدرک تحصیلی دکترای تخصصی فیزیک پزشکی – گرایش تصویربرداری پزشکی
محل اخذ مدرک دانشگاه تربیت مدرس
رتبه علمی دانشیار
دوره های تخصصی

طی دوره های تکمیلی تخصصی تصویربرداری پزشکی در گرایش های مغز و اعصاب ، قلب و عروق و Breast Imaging از انگلستان، آلمان و ایتالیا

گرایش کاری

1- تصویربرداری پیشرفته مغزو اعصاب

2- تصویربرداری پیشرفته  قلب و عروق

3- تصویربرداری Breast MR

طراح و مدرس دوره های تخصصی تصویربرداری پزشکی در ایران و خارج از کشور

پست الکترونیک f_faeghi@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر فریبرز فائقی نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 02122711131

مدیر گروه تکنولوژی پرتوشناسی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست