نام و نام خانوادگی مریم حیدرپور میمه
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی
رتبه علمی استادیار پایه 33
پست الکترونیک mmeymeh@yahoo.com
mheydarpour@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر مریم حیدرپور میمه نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 22726302

 

 

مدیر گروه زبان

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست