نام و نام خانوادگی نایبعلی احمدی
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی (Ph.D)  انگل شناسی
محل اخذ مدرک دانشگاه تربیت مدرس
رتبه علمی استاد
دوره های تخصصی  
گرایش کاری انگل شناسی پزشکی
پست الکترونیک nayebalia@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر نایبعلی احمدی نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 02126850560

 

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست