نام و نام خانوادگی حسن امامی
آخرین مدرک تحصیلی دکترای مدیریت تکنولوژی
محل اخذ مدرک

دانشگاه تربیت مدرس-علوم تحقیقات

رتبه علمی دانشیار
دوره های تخصصی

سیستم های اطلاعاتی، فناوری های نوین، فناوری اطاعات، مدیریت، اقتصاد سلامت و اطلاعات، کارآقرینی

گرایش کاری فناوری اطلاعات سلامت
پست الکترونیک haemami@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر حسن امامی نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 22747373

 

 

برنامه هفتگی

مدیر گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست