نام و نام خانوادگی اعظم شاهبداغی
آخرین مدرک تحصیلی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت
محل اخذ مدرک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
رتبه علمی استادیار
دوره های تخصصی به رزومه مراجعه شود
گرایش کاری روش تحقیق، علم سنجی، اینفودمیولوژی اطلاعات، استراتژی جستجو در پژوهشهای مرور سیستماتیک، پایگاه های اطلاعاتی
پست الکترونیک shahbodaghi@sbmu.ac.ir
رزومه فارسی  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر اعظم شاهبداغی نیم سال اول 1403-1402
تلفن تماس 021-22718528و021-22718531 داخلی 202 یا 021-26850560

 

مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست