نام و نام خانوادگی:

ف. سادات طاهری
روزهای حضور مشاور در دانشکده

 

هر هفته روزهای دوشنبه و سه شنبه ساعت 9 الی 14
   
نام و نام خانوادگی: ح. زائرپور
روزهای حضور مشاور در دانشکده هر هفته روزهای یکشنبه و چهار شنبه ساعت 9 الی 14

تلفن تماس:

شماره تماس جهت هماهنگی  و ثبت نوبت مراجعه حضوری یا مشاوره تلفنی :سرکار خانم کریمی (مسئول امور فرهنگی دانشکده)    تلفن تماس:   22712500داخلی 230
 
 

شرح وظایف "مرکز مشاوره دانشجویی و سلامت روان" دانشکده پیراپزشکی
  
  • خدمات مشاوره ای : ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی و محرمانه به دانشجویانی که با چالش‌های سلامت روان  یا مسائل شخصی مواجه هستند.
  • آموزش سلامت روان: برگزاری برنامه‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای افزایش آگاهی درباره بهداشت و سلامت  روان و فراهم سازی درسترسی آسان و بدون تبعیض برای دانشجویان
  •  مدیریت و مداخله در بحران: دارا بودن آمادگی کامل برای واکنش به بحران‌ها و اضطراب‌های روحی روانی و امکان ارائه خدمات حمایت مشاوره ای  فوری و یا انجام  ارجاعات لازم به مراکز تخصصی تر و بیمارستان ها
  • مشاوره : ارائه خدمات مشاوره ای از طریق ارتیاط  و همکاری با اعضا هیئت علمی ، کارکنان و والدین در رابطه با رفع نگرانی ها و مشکلات مرتبط با سلامت روان دانشجویان .
  • مشاوره  مختص دانشجویی: برگزاری جلسات مشاوره انفرادی و گروه درمانی برای رسیدگی به طیف وسیعی از مشکلات مربوط به سلامت روان  دانشجویان.
  • اجرای برنام های پیشگیرانه مختص دانشجویان: طراحی و اجرای برنامه‌هایی با هدف پیشگیری از مشکلات سلامت روان، مانند مدیریت استرس، کنترل خشم ،کارگاه‌های تاب‌آوری و ... برای دانشجویان
  • حفظ اسرار و محرمانه بودن:اطمینان از محرمانه ماندن و حفظ اسرار ، مسائل شخصی و حریم خصوصی دانشجویان.
 
 
 


 

مشاور دانشجویی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست