آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشکده پیراپزشکی در طبقه اول دانشکده جهت انجام طرح ها و پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین گذراندن واحد های آموزشی این دانشجویان و همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی راه اندازی شده است.این آزمایشگاه مجهز به بخش های زیر می باشد:

 1. دو اتاق کشت سلول
 2. اتاق استخراج RNA
 3. اتاق ساخت cDNA
 4. اتاق Post PCR
 5. اتاق میکروسکوپ فلورسانس
 6. اتاق کاریوتایپ
 7. اتاق بانک سلولی
 8. سالن بزرگ جهت انجام کارهای آزمایشگاهی
 9. انبار نگهداری مواد
 10. رختکن ویژه آقایان و خانم ها
 11.   site استفاده از خدمات اینترنت

 

همچنین در این آزمایشگاه تجهیزاتی شامل PCR،real time PCR ،نانودراپ،انکوباتور کشت سلول ،میکروسکوپ فلورسانت ،میکروسکوپ اینورت،دستگاه الکتروفورزیز،ژل داک،مایکروفر ،سیستم وسترن بلات ،شیکر ،سانتریفیوژ،میکروفیوژ یخچال دار،بن ماری ،فور ،آون،اتوکلاو،تانک ازت،یخچال منفی 80،یخچال معمولی،ورتکس و دیگر سیستم ها و تجهیزات جهت جداسازی سلولها از نمونه های خونی و دیگر نمونه های زیستی  موجود می باشد.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست