در راستای اهداف معاونت پژوهشی، این معاونت با همکاری کارشناس پژوهش در زمینه های ذیل فعالیت دارد

 

1- ارزشیابی طرحهای تحقیقاتی و مساعدت در اجرای آنها

  • دریافت طرحهای تحقیقاتی که می بایستی براساس اصول و ضوابط معاونت پژوهشی دانشگاه تدوین شده باشد.
  • ارسال طرح های ارسالی به پژوهان جهت داوری به داوران مربوطه (حداقل 2 داور)
  • اعلام نظر داور به مجریان
  • پیگیری جهت انجام اصلاحات مورد نظر داور
  • تشکیل شورای پژوهشی و آماده سازی طرحها جهت ارائه در شورای مذکور
  • بررسی و کارشناسی اصلاحات انجام شده و آماده سازی طرحها جهت ارائه در شورا ، ارائه طرحها و هماهنگی های لازم جهت آماده سازی طرحهای مصوب شورای دانشکده برای جلسات طبق اولویت بندی، ارسال طرحهای مصوب به معاونت پژوهشی به صورت online، انجام مکاتبات لازم،
  • دریافت  گزارش نهایی و مقالات منتج از طرحهای پژوهشی  از مجریان
  • صدور گواهی پایان طرح
  • تهیه و تنظیم گواهی داوری برای داوران طرح ها.
  • انجام کلیه امور مالی مربوط به تسویه قراردادهای طرحهای پژوهشی

2- همکاری در خصوص اجرای پایان نامه ها:

بارگذاری پروپوزال پایان نامه های دانشجویان مقطع دکترا و ارشد در سامانه پژوهان ، اصلاح کلیه نواقص موجود طبق ضوابط معاونت پژوهشی و ارسال پروپوزال به کمیته اخلاق سازمانی جهت دریافت کد اخلاق پایان نامه

3- تالیف و ترجمه کتب:

هماهنگی جهت ایجاد ارتباط مؤلفان و یا مترجمان با معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اخذ امتیاز برای تألیف و ترجمه کتب.

4- برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی:

در معاونت پژوهشی پس از بررسی نیاز سنجی کارگاههای آموزشی، پژوهشی اعضای هیات علمی نسبت به برگزاری کارگاههای مذکور اقدام لازم به عمل می آید .

5- تهیه و تنظیم CV و آرشیو فعالیتهای پژوهشی اساتید در دفتر پژوهش که حاوی کتب ، مقالات ،سمینار ، کنگره ها و طرحها می باشد.معرفی امور پژوهشی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست