مجله علمی-پژوهشی AAB یکی از مجلات منتشر شده توسط دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد و در فهرست مجلات علمی-پژوهشی مورد تایید کمیسیون نشریات پزشکی کشور قرار دارد. این مجله در پایگاههای اطلاعاتی زیر ایندکس شده است:

     

ISCGoogle ScholarSID ,Magiran , ROAD ,CiteFactor , EMRO, BASE , Academia and Europub

 

وب سایت مجله جهت ارائه مقاله: https://journals.sbmu.ac.ir/aab/index  

مدت زمان بررسی مقاله تا انتشار مقاله 30 روز کاری می باشد.

زمینه های پژوهشی نشریه عبارتند از:

علوم پایه پزشکی/ایمونولوژی/سرطان/ژنتیک/فارماکولوژی/بیوشیمی/اپیدمیولوژی

 

 

 

 eISSN: 2783-1264

 

Call for Papers

https://journals.sbmu.ac.ir/aab/index    

 

Archives of Advances in Biosciences (AAB) Journal Name
School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Publisher
Continuous Type
2783-1264 eISSN 
Hamid Chegni, Ph.D. Editor-in-Chief
Original ArticleReview ArticleCase ReportShort CommunicationLetter to the Editor  Types of journal articles
Medical Basic Sciences/Immunology/Pharmacology/Genetic  Cancer/Biochemistry/Bioinformatics/Epidemiology Fields
ISCGoogle ScholarSID ,Magiran ,ROAD ,CiteFactor , EMRO, BASE , Academia and Europub Indexed/Abstracted in

Note: after reading the following link, you can submit your manuscript via the website.

 https://journals.sbmu.ac.ir/aab/about/submissions
Manuscript submission
+9821 22707346 Telephone Number
aab.sbmu@gmail.com Email for enquires
https://journals.sbmu.ac.ir/aab/index Website

 

 

معرفی مجله علمی پژوهشی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست