نام و نام خانوادگی م. هاشمی علیا
تلفن تماس 22721152 داخلی 266     شماره تماس مستقیم:  22717503

 

شرح وظایف مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی

 

 1. نظارت بر فعالیت های پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری .
 2. پایش اخذ  دروس کمبود و جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
 3. بررسی وضعیت نظام وظیفه  دانشجویان و اعلام اتمام معافیت تحصیلی دانشجویان و درخواست تمدید معافیت تحصیلی جهت مشمولین دارای مجوز فرصت اضافی
 4. بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشکده و بررسی کیفیت آموزش اساتید در این دوره ها.
 5. بررسی شرایط و سوابق تحصیلی اساتید جهت تدریس و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی و دکتری .
 6. تصویب عناوین و طرح پیشنهادی پایان نامه های دوره تحصیلات تکمیلی .
 7. دریافت و نظارت بر گزارش مکتوب پیشرفت کار پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی .
 8.   نظارت بر مراحل اجرایی پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری .
 9. رسیدگی به مشکلات دانشجو در مرحله نگارش پایان نامه و تدوین راهنمای نگارش پایان نامه .
 10.  انجام امور مربوط به دانشجویان دوره دکتری تخصصی پی . اچ . دی متقاضی فرصت مطالعاتی.
 11.  تهیه گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان جهت طرح در شورای آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه و انعکاس وضعیت تحصیلی دانشجویان به مراجع ذیصلاح طبق مقررات.
 12. انجام امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشجویان
 13. پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشکده های تحت پوشش

 

 

معرفی مدیر تحصیلات تکمیلی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست