نام و نام خانوادگی 

سید مجتبی حسینی کوه کمری

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد بهداشت عمومی

محل اخذ مدرک

دانشگاه اوکالاهمای آمریکا

رتبه علمی

 مربی

دوره های تخصصی

 پزشکی هسته ای-رادیولوژی-مدیریت بیمارستانی

گرایش کاری

 تصویر برداری پزشکی هسته ای و رادیولوژی

پست الکترونیک

 mojtabahosseini2@sbmu.ac.ir

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی مهندس سید مجتبی حسینی کوه کمری نیم سال اول 1403-1402

 رزومه فارسی

رزومه انگلیسی 

سامانه علم سنجی

 

تلفن تماس

02122711131

 

 

 

معرفی معاونت پشتیبانی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست