نام و نام خانوادگی نایبعلی احمدی
آخرین مدرک تحصیلی دکتری تخصصی (Ph.D)  انگل شناسی
محل اخذ مدرک دانشگاه تربیت مدرس
رتبه علمی استاد
دوره های تخصصی  
گرایش کاری انگل شناسی پزشکی
پست الکترونیک nayebalia@sbmu.ac.ir
رزومه  رزومه انگلیسی
سامانه علم سنجی
 
برنامه هفتگی برنامه هفتگی دکتر نایبعلی احمدی نیم سال دوم 1403-1402
تلفن تماس 02126850560

 

 

شرح وظایف معاونت پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

 • اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوب
 • برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی و شورای انتشارات دان
 • نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی گروهها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها
 • تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
 • نظارت بر کلیه فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشکده
 • ارزشیابی عملکرد پژوهشی سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های پژوهشی
 • ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت تألیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی جهت جذب بودجه تحقیقاتی مصوب
 • ایجاد هماهنگی و ارتباط با صنایع و خدمات ذیربط جهت جذب پروژه های تحقیقاتی آنها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تحقیقاتی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه
 • نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشکده
 • نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود
 • بررسی درخواستهای اساتید دانشکده جهت استفاده از بورسها و فرصتهای مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت تنظیم معیارها و الویتها و اعلام مراتب به رئیس دانشکده
 • بررسی و برآورد بودجه پژوهشی مورد نیاز دانشکده با همکاری مدیران ذیربط دانشکده
 • بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده اعم از نیازهای استخدامی، تجهیزاتی
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای آموزشی و اداری دانشکده
 • نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان غیر آموزشی دانشکده
 • تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
 • حمایت و پشتیانی  از طرح های اثر گذار اساتید و پژوهشگران کارامد  در راستای محصول محور و یا  کاهش معظلات و نیازهای مرتبط با بهداشت و سلامت جامعه
 • بررسی مسائل پژوهشی دانشجویان دانشکده و نظارت بر اجرای برنامه های دانشجوئی مطابق مقررات مربوط
 • ایجاد هماهنگی با مدیران حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشکده بمنظور برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای فوق برنامه در دانشکده

 

 

معرفی معاونت پژوهشی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست