کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

پژوهش از نیازهای اساسی برای تولید و پیشرفت علم است. از این رو یادگیری آن برای گسترش علم و ایجاد نوآوری ضروری است. کمیته تحقیقات و فناوری در همین راستا برای بالا بردن سطح مهارتهای پژوهشی دانشجویان و بسترسازی برای فعالیتهای فناورانه تلاش میکند. کمیته با ارائه آموزشهایی در کارگاههای مختلف به ارتقای تفکر و مهارتهای علمی و پژوهشی می پردازد، با اعطای حمایتهای مالی متنوع و گرنتهای پژوهشی به دانشجویان در ثبت و اجرایی کردن ایده های خود در قالب طرحهای تحقیقات ی کمک می کند و همچنین زمینه های لازم را برای ورود

طرحهای نوآور به سطح فناورانه فراهم می آورد. علاوه بر این ارتباط دانشجویان با شرکتها و مراکز علمی و تحقیقاتی در قالب بازدیدهای علمی و دوره های کارآموزی در این مراکز نیز از طریق کمیته انجام میشود.

کمیته تحقیقات به منظور انجام بهتر امور به کارگروههای مختلفی به شرح زیر تقسیم شده است:

 

دبیر علمی:

• منتخب از بین اعضای هسته مرکزی کمیته تحقیقات و فناوری

• رابط کمیته دانشکده با کمیته دانشگاه

• برنامه ریزی و هماهنگی امور داخلی کمیته

• برقراری ارتباط با اعضای هسته مرکزی و پیگیری عملکرد کارگروه های مختلف کمیته

• مطرح کردن نظرات و مطالبات دانشجویان در کمیته دانشگاه

 

دبیر اجرایی:

• هماهنگی اجرای امور داخلی کمیته و مصوبات هسته مرکزی

• نظارت و مستندسازی اجرای فعالیتهای مختلف کمیته مثل کارگاهها، همایشها،

بازدیدهای علمی و ... با همکاری اعضای کارگروههای مختلف

• ارتباط با دانشجویان علاقه مند به انجام کارهای اجرایی در دانشکده برای همکاری درفعالیتهای کمیته

• ارائه گزارش عملکرد کمیته و مستندسازی جلسات و فعالیتها

 

کارگاهها:

• ارتقای مهارت و استعدادهای دانشجویان با برگزاری کارگاههای متنوع تئوری و عملی در زمینه های:

o پژوهش، مقاله نویسی، پروپوزال نویسی و ...

o فناوری

o انتقال تجربه

o ارائه علمی

o نشستهای علمی

o و ...

• نیازسنجی از دانشجویان برای برگزاری کارگاههای متناسب با نیاز آنها

• دعوت از اساتید متخصص و پژوهشگران جوان برای تدریس

• پیگیری و بررسی خروجی و میزان اثربخشی و برآورده شدن نیازهای دانشجویان پس از برگزاری کارگاه

 

پژوهش:

• استعدادیابی و جذب دانشجویان علاقه مند به انجام طرحهای تحقیقاتی و مقاله نویسی

• ارائه راهنمایی های لازم به دانشجویان در مراحل مختلف انجام طرح از جمله ثبت اولیه طرح و پروپوزال و مراحل اجرا

• تشکیل کارگروه های مختلف زبان، آمار، سرچ، گرافیک و ... از بین دانشجویان مستعد به منظور انجام تخصصیتر این امور در طرحها ی تحقیقاتی و کمک به تیمهای پژوهشی

• مرتبط کردن دانشجویان با اساتید برای انجام کار پژوهشی

 

فناوری:

• آشنا کردن دانشجویان با ظرفیتهای موجود دانشگاه در زمینه فناوری و نوآوری

• راهنمایی دانشجویان در جهت تقویت مهارت کسب و کار و تولید محصولات فناور محور

• برگزاری نشستها و جلسات با کارآفرینان و فعالین این حوزه

 

حمایتهای واحد فناوری کمیته تحقیقات و فناوری دانشگاه شامل موارد زیر است:

• حمایتهای مالی از جمله اعطای وام و گرنت به طرحهای فناورانه

• اختصاص فضای پژوهشی به تیمها از جمله:

o مرکز نوآوری مخصوص دانشجویان دارای ایده و یا حین اجرای طرح

o مرکز رشد مخصوص تیم های دارای محصول فناورانه در حال فروش

دستیار فناوری: معرفی دانشجویان به مراکز فناورانه به عنوان کارآموز به منظور آموزش عملی و کسب تجربه در محیط علمی و صنعتی

دانش بنیان:  شناسایی شرکتها و مراکز دانش بنیان متناسب با هر رشته برای آشنا کردن و مرتبط کردن دانشجویان با آنها

• ایجاد راه ارتباطی بین دانشجویان پژوهشگر با این شرکتها به منظور استفاده از فرصتها و ظرفیتهای موجود

• ارائه راهنمایی و مشاوره به پژوهشگرانی که ایده آنها قابلیت تولید محصول نوآورانه دارد

• کمک به توسعه طرح و تجاری سازی ایده

• فراهم کردن زمینه لازم برای بهکارگیری دانشجویان علاقه مند به صورت کارآموز در این شرکتها

• فراهم کردن شرایط استخدام برای افراد مستعد و علاقهمند به کار در شرکتهای دانش بنیان

 

بازدیدهای علمی:

• فراهم کردن برنامه بازدیدهای علمی و تورهای تحقیقاتی از مراکز و شرکتهای مختلف متناسب با هر رشته

• کمک به آشنایی عملی دانشجویان با محیط کاری و تحقیقاتی رشته خود و کسب تجربه

• زمینه ساز انتخاب مسیر شغلی دانشجویان و یا جذب کارآموز در این مراکز

مالی:

• مدیریت منابع مالی به منظور استفاده بهینه از منابع

• اختصاص بودجه به فعالیتهای مختلف کمیته

• مستندسازی تمام امور مالی

 

روابط عمومی:

• ارتباط با دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

• تبلیغات و اطلاع رسانی اخبار آخرین کارگاهها، همایشها ، جلسات و فعالیتهای مختلف

• پاسخگوی سؤالات دانشجویان از طریق راههای ارتباطی

کمیته تحقیقات در قالب کارگروههای فوق با تمام دانشجویان دانشکده از رشته های مختلف

همکاری میکند تا علاوه بر آشنایی بیشتر با امر پژوهش و کسب مهارت، به طور عملی وارد مسیر علمی و تحقیقاتی شوند و با مراکز و شرکتهای نوآور مرتبط با رشته تحصیلی خود همکاری داشته باشند.

دانشجویان رشته ها ی مختلف با عضویت در کمیته میتوانند بسته به علاقه خود با اعضای کارگروههای مختلف همکاری و فعالیت کنند.

اعضای کمیته با همکاری و فعالیت بیشتر در کمیته تحقیقات و فناوری میتوانند به عضو فعال کمیته ارتقا پیدا کنند که در آن صورت مزایایی از جمله تخفیف شرکت در کارگاهها، بازدیدهای علمی و سایر امکانات کمیته به آنها اختصاص می یابد.

علاوه بر آن افراد با حضور فعال در کمیته در صورت تأیید سرپرست و تعداد ساعات مشخص فعالیت می توانند بخشی از امتیاز مربوط به ارزشیابی های استعداد درخشان و یا دانشجوی نمونه کشوری را کسب کنند.

کمیته تحقیقات در تلاش است تا با همکاری با دانشجویان و استفاده از استعدادهای دانشکده و همچنین ایجاد ارتباط با اساتید و متخصصین حوزه پژوهش به ارتقای هر چه بیشتر سطح علمی و پژوهشی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در رشته های مختلف بپردازد.

 

 

معرفی و اهداف

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست