گروه خونشناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون 
معرفی گروه:
هماتولوژی یکی از رشته های علوم پزشکی است که در نیم قرن اخیر با سرعت زیاد در حال رشد و تکوین بوده ، بطوری که این رشته در بین شاخه های مختلف علوم پزشکی سالها است که در نوآوریها همچنا ن پیشتاز است. از آنجا که هماتولوژی یک رشته بالینی آزمایشگاهی است و بخصوص امروزه هماتولوژی-انکولوژی وابستگی شدیدی به آزمایشات تخصصی و تحقیقات آزمایشگاهی پیدا کرده، نیاز به تربیت کادر مجرب هماتولوژی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی محسوس تر میباشد.
در راستای تحقق این اهداف و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در سطح کارشناس علوم آزمایشگاهی ، کارشناس ارشد خونشناسی و دکتری خون شناسی وعلوم انتقال خون جهت انجام خدمات آزمایشگاهی، پژوهشی و آموزشی؛در سال 1391 گروه خونشناسی و بانک خون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رسماً به عنوان یک گروه مستقل شروع به کار کرد.
 
 
 

تاریخچه گروه

گروه خونشناسی ازمایشگاهی و بانک خون:قبل از تشکیل رسمی گروه از سال 1388 نسبت به جذب و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از طریق بخش هماتولوژی و هیستو پاتولوژی که زیر گروه علوم آزمایشگاهی بود  در سال 1391 با موافقت شورای گسترش دانشگاه­های وزارت بهداشت درمان و اموزشی پزشکی گروه تاسیس شد. از سال 1392 با پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی خون­شناسی آزمایشگاهی و بانک خون موافقت گردیده و اولین دوره آن در سال 1393 پذیرش شدند.

 

 

معرفی گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست