گروه زبان انگلیسی

دانشکده پیراپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

گروه زبان انگلیسی با حدود 40 سال سابقه ، یکی از فعال ترین گروه­های آموزشی دردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد که  تدریس دروس تخصصی و عمومی زبان انگلیسی  و اصطلاحات پزشکی با حدود170   واحد درسی درهرنیمسال تحصیلی را به دانشجویان رشته های مختلف در مقاطع دکترای حرفه ای ، دکترای تخصصی، کارشناسی ارشد و کارشناسی در کلیه دانشکده های تابعه دانشگاه بعهده دارد. گروه زبان انگلیسی دردانشکده پیراپزشکی و بخش زبان وابسته به این  گروه دردانشکده پزشکی مستقر میباشد. این گروه نقش فعالی دربرگزاری کارگاه­ها وهمچنین  طراحی و اجرای پروژه­های آموزشی جهت ارتقاء مهارت­های زبان انگلیسی اساتید و کارکنان در سطح دانشگاه را بعهده دارد. از این پروژه­ها میتوان به "برنامه ارتقاء زبان اساتید دانشگاه"  با بیش از230 نفر شرکت کننده اشاره نمود. از مسئولیت­های اجرایی مهم دیگر این گروه عضویت در بورد تخصصی زبان وزارت بهداشت، د رمان وآموزش پزشکی  می باشد.

 

فعالیت­های گروه زبان

الف : فعالیت­های آموزشی گروه

 1- تدریس دروس زبان تخصصی و عمومی رشته های مختلفدر مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، PhD  و دکترای حرفه ای

2- تدریس کلاسهای ارتقاء زبان اعضای هیأت علمی

 3-برگزاری کارگاههای آموزشی مربوط به نگارش و مقاله نویسی به انگلیسی

ب: برگزاری آزمون­های زبان انگلیسی دردانشگاه و وزارت بهداشت

 1- مسئولیت برگزاری آزمون تعیین سطح از دانشجویان دکترای تخصصی دررشته های مختلف که بعنوان بخشی از روند تحصیل درمقطعPhD برای فرصت مطالعاتی 6 الی 9 ماه به خارج از کشور اعزام می شوند درسالهای گذشته با گروه زبان بوده است.

2- گروه زبان نقش قابل توجهی در مدیریت و طراحی سوال برای "کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی زبان انگلیسی در وزارت بهداشت" (ازسال 1374 تاکنون) عهده داراست. مدیرکمیته ارزشیابی زبان دروزارت در28 سال گذشته از گروه زبان این دانشگاه انتخاب شده است. تعدادی از وظائف اعضای شرکت کننده دربورد زبان دروزارت عبارتند از:

- طرح سؤال زبان برای آزمون­های کشوری در مقاطع دکترای تخصصی، کارشناسی ارشد وعلوم پایه

- طراحی سوال MHLE

- بازدید و ارزیابی وضع آموزش زبان دردانشگاه­های علوم پزشکی

- تعیین سرفصل دروس زبان

- سیاست گذاری آموزش زبان دردانشگاه­ها.

ج: مشارکت درترجمه و ویراستاری

1- ترجمه مقاله های پزشکی اساتید و پزشکان دانشگاه اززبان فارسی به زبان انگلیسی

2- ویراستاری مقاله های مختلف به زبان انگلیسی جهت چاپ درمجلات پزشکی داخلی و خارجی

3-ترجمه سایت­های واحدهای مختلف دانشگاه به زبان انگلیسی

د: فعالیت­های پژوهشی

گروه زبان درامور پژوهشی نیز فعال بوده که حاصل آن چاپ و انتشار تعداد قابل توجهی کتاب و مقاله می باشد. مقاله ها عمدتاً در مجلات معتبر علمی –پژوهشی،ISI ،Scopus  وغیره چاپ شده اند. دراین راستا اعضای گروه تاکنون موفق به چاپ مقالات در مجلات معتبر و 19جلد کتاب آموزشی شده اند.کتاب­های آموزشی چاپ شده مربوط به زبان­های تخصصی در رشته های مختلف علوم پزشکی بوده و هم اکنون بعنوان مطالب درسی زبان­های تخصصی دربسیاری از دانشگاه­های علوم پزشکی درسطح کشور تدریس می شوند.

و: همایش ها و مجامع علمی 

اعضای گروه حضور فعالی درهمایش های داخلی و خارجی مربوط به آموزش زبان انگلیسی دارند و تاکنون دربیش از 60 گردهمائی جهانی شرکت داشته و از تجربیات و یافته های این قبیل همایشها در ارتقاء آموزش بهره می گیرند.

ه : همکاری با دانشگاه

1- همکاری با دفتر آموزش دانشگاه درزمینه ترجمه و مکاتبات به زبان انگلیسی به مدت طولانی

2- ویراستاری تعدادی ازمجلات انگلیسی زبان دانشگاه

3- سابقه مسئولیت اجرایی ارزشیابی درونی تحت ارتباطات برون مرزی در دفتر ارزشیابی و برنامه ریزی دانشگاه

4- سابقه عضویت در کمیته ستادی ترجمه برنامه و آیین نامه های آموزشی به زبان انگلیسی در دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی و شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

                 

اساتید بازنشسته گروه زبان انگلیسی

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

سال استخدام

سال بازنشستگی

مجید احمدی

آموزش زبان انگلیسی

دانشیار

1362

1394

سعید زارعین

"          "        "

دانشیار

1372

1396

فاطمه فاضلی

"          "        "

مربی

1367

1397

آ علی صلاحی یکتا

"          "        "

مربی

1370

1396

فرح صائمیان

"          "        "

مربی

1372

1395

 

 اعضاء هیئت علمی سابق گروه زبان :

  1. خانم نغمه خادم باشی
  2. دکترهادی عظیمی
  3. دکتر مجید سلطانی مقدم
  4. دکتر فروغ رحیمی

 

خلاصه سوابق هریک ازاعضاء بازنشسته گروه

دکتر مجید احمدی

دکتر احمدی درسال 1362 درمجتمع علوم پیراپزشکی که دوسال بعد نام آن به دانشکده علوم پیراپزشکی تغییریافت با رتبه استاد یار زبان وبه عنوان تنها عضو بخش تازه تشکیل شده زبان استخدام شدند.ازسال 1393علاوه برتدریس دروس زبانهای عمومی و تخصصی تقریباً کلیه رشته های مختلف دانشگاه،  مدیریت گروه  زبان را نیزبر عهده داشته اند.این گروه درطی این سالها با تلاش ایشان و کمک مدیران محترم وقت دانشکده و همکاران محترم گروه به یکی از قوی ترین گروه ها ی زبان دردانشگاههای علوم پزشکی گردید . ایشان درسال 1374 با همکاری تعداد دیگری ازهمکاران دردانشگاههای علوم پزشکی تهران و شیراز،  بورد زبان در معاونت آموزشی وزارت بهداشت را ایجاد نمودند. ازآن سال تا دی ماه 1391 ایشان  دبیر بورد  مذکور بودند . این بورد در طول سال های مذکور، علاوه برطرح سئوال های زبان، آزمون های دکترا (تا سال 1376) آزمون جامع  علوم پایه پزشکی و کارشناسی ارشد، خدمات مفیدی درجهت اصلاح آموزش زبان و حل برخی  مشکلات مربوط به آن در بیش از 54 دانشگاه علوم پزشکی تابعه وزارت بهداشت به  انجام رسانده است. دکتر احمدی در سال 1394 بازنشسته شدند.

 

دکترسعید زارعین دولاب

دکترزارعین، دانشیار زبان انگلیسی، درسال 1373 مدرک دکترای خود را درآموزش زبان انگلیسی از دانشگاه بریستول درانگلستان اخذ نمود. ایشان با 30 سال سابقه تدریس دردانشگاههای علوم پزشکی را دارند و ازسال 1386 (تا 1396) با دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بعنوان کادر هیأت علمی مشغول به کاربودند . دکترزارعین یکی از اساتید بسیار فعال درگروه زبان می باشند وعلاوه برتدریس دروس مختلف زبان تخصصی به دانشجویان پزشکی کارگاههای متعددی را برای اساتید دانشگاه برگزار نموده اند. کارگاهها موضوعات مختلف زبان انگلیسی، مانند مقاله نویسی  به زبان انگلیسی و نگارش انگلیسی را شامل شدند. دکترزارعین، همگام با تدریس و برگزاری کارگاه، درارتباط با تحقیق نیز بسیار فعال بوده  و پروژه های تحقیقی بسیار خوبی را طراحی و اجرا نمودند که حاصل آن چاپ بیش از 17 مقاله و کتاب بود. دکترزارعین درسال 1396 بازنشسته شدند.

 

خانم فاطمه  فاضلی

خانم فاضلی درسال 1363 با درجه کارشناسی دررشته آموزش زبان انگلیسی ازدانشکده زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی  و درسال 1367 با درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه شیراز فارغ التحصیل شدند. در همان سال 1367،  دربخش زبان انگلیسی دانشکده پیراپزشکی شیراز بعنوان عضو هیأت علمی استخدام شد . درسال 1370 بعنوان کادرهیأتعلمی به بخش زبان انگلیسی دانشکده پیراپزشکی  شهید بهشتی انتقال یافته و از آن زمان علاوه بر تدریس دروس زبانهای عمومی و تخصصی  در تالیف کتاب و مقاله نقش پررنگی داشتند .ایشان ازتیرماه 1384 به مدت دو سال عضو کمیته ستادی ترجمه آئین نامه های آموزش به زبان انگلیسی وزارت بهداشت بودند. خانم فاضلی درسال 1396 بازنشسته شدند.

 

آقایعلی صلاحی یکتا

آقایصلاحی یکتادر سال 1370 با درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه شیراز فارغ التحصیل شدند و در هما ن سال در دانشگاه رازی کرمانشاه به عنوان عضو هیأت علمی گروه زبان مشغول به کار شد . در سال 1375 به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی وارد و در گروه زبان دانشکده پیراپزشکی استخدام گردید . وی مسئول پرتال انگلیسی دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی بودند و در ژورنال های متعدد به عنوان ویراستار زبان همکاری داشتند. علاقمندی های  وی درزمینه های آزمون سازی  و آموزش زبان انگلیسی  میباشد که حاصل آن چاپ 10 مقاله انگلیسی درمجلات معتبر داخلی و خارجی می باشند. ایشان درسال 1396 بازنشسته شدند.

 

خانم فرح صائمیان

خانم صائمیان مربی رسمی این دانشکده و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ازدانشگاه علامه طباطبائی ( 1370 ) و کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شیراز (1365)، از سال 1372 به عنوان هیأت علمی مشغول به کار دردانشکده پیراپزشکی این دانشگاه بوده اند ، و درتمامی دانشکده های این دانشگاه و نیز برخی دانشگاه­های دیگر نظیر دانشگاه علامه طباطبائی (71-70)،  دانشگاه علوم پزشکی ایران ( 69 -1368) و مرکز زبان های خارجی دردانشگاه تهران ( 68-1365) به تدریس زبانهای عمومی و تخصصی پرداخته اندفعالیتهای پژوهشی ایشان شامل چندین مقاله چاپ شده درمجلات داخلی  و طرحهای تحقیقاتی مصوب و ارائه پوستردر سمینارهای آموزش زبان می باشد. خانم صائمیاندرسال 1396 بازنشسته شدند.

 

معرفی گروه زبان

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست