معرفی گروه کتابداری اطلاع رسانی پزشکی

گروه کتابداری اطلاع رسانی پزشکی با جذب دانشجو  در مقطع کارشناسی کتابداری در شاخه  پزشکی (روزانه) در نیمسال اول سال تحصیلی 78- 1377  فعالیت خود را در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز کرد. این گروه در نیمه دوم سال81 -1380 نیز  جذب دانشجویان کارشناسی شبانه را در برنامه کاری خود قرار داد. از نیمه دوم سال تحصیلی 88- 1387 در راستای سیاست حذف مقاطع کارشناسی در دانشگاه، پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی متوقف شد. 321 دانش آموخته محصول تلاش های گروه در راستای پرورش نیروی انسانی با مدرک کارشناسی مورد نیاز کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی  بوده است.  از نیمسال اول سال تحصیلی91 - 1390  پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی آغاز شده است که 50 دانش آموخته و 16 دانشجوی شاغل به تحصیل محصول تلاش های گروه در این مقطع تحصیلی است.  در حال حاضر گروه دارای  4 عضو هیات علمی، شامل 2 دانشیار و 2 استادیار،  است. لازم به ذکر است گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با همکاری کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اقدام به راه اندازی و انتشار یک مجله تخصصی به زبان انگلیسی  در حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، برای اولین بار در کشور،  با عنوان "Journal of Medical Library and Information Science" کرده است. همچنین اجرا و پیاده سازی طرح ملی انتشار ویرایش سوم اصطلاحنامه پزشکی فارسی با حمایت کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران  و همکاری فرهنگستان علوم پزشکی ، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از دیگر دستاوردهای اعضای گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی بوده است. استخراج فهرست دانشگاه های معتبر بین المللی مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از دیگر دستاوردهای گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

معرفی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست