نام و نام خانوادگی

جعفر اکبر نژاد

آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری
تلفن تماس  22721153 داخلی 274

 

شرح وظایف مسئول دریافت و پرداخت دانشکده پیراپزشکی

 • ثبت کلیه احکام پرسنلی ، اضافه کاری پرسنل و دیگر موارد پرداختی کارکنان  در سیستم آذرخش 
 • انعکاس در سیستم نظام نوین و ارسال کسورات مرتبط با رخدادهای مالی به ارگانهای ذی ربط 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

روح الله رشید پور

آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری و ارشد مدیریت فناوری اطلاعات(سیستم های اطلاعاتی پیشرفته)
تلفن تماس  22721153 داخلی 275

 

شرح وظایف مسئول درآمد دانشکده پیراپزشکی

 • ثبت کلیه درآمد های دانشکده (عملیاتی و غیر عملیاتی ) در سامانه دانشجویان و نظام نوین و انعکاس به دانشگاه 
 • پیگیری تا وصول درآمد ها و انسجام موارد درآمدی در سیستم اعتبارات دانشکده

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی ز.  حسنی
آخرین مدرک تحصیلی دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی 
تلفن تماس  22721153 داخلی 300

 

شرح وظایف کارشناس مالی دانشکده پیراپزشکی

 • انجام امور مالی پس از ثبت در سیستم اعم از صدور چک ، اسناد حسابداری و انعکاس در سیستم بانکی 
 • انجام امور تحصیلداری و پرونده های مالی پرسنلی

 

 

 

نام و نام خانوادگی

فرزاد راوند 

آخرین مدرک تحصیلی

دانشجوی دکترای حسابداری 

تلفن تماس  22721153 داخلی 274

 

شرح وظایف کارشناس مالی دانشکده پیراپزشکی

 • ثبت اسناد حسابداری ، طرح های تحقیقاتی و حق التدریس

 • رسیدگی به اسناد حسابداری و تهیه تفریغ بودجه 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

فرشید باقری 

آخرین مدرک تحصیلی دیپلم
تلفن تماس  22721153 داخلی 269

 

  شرح وظایف امین اموال دانشکده پیراپزشکی

 • ثبت و شناسایی اموال منقول و غیر منقول دانشکده در سیستم نظام نوین
 • به روز رسانی اموال
 •  ثبت جابجایی اموال
 • خروج اموال اسقاطی اداری و پزشکی دانشکده

 

 

 

 

همکاران امور مالی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست