نام و نام خانوادگی :

مصطفی قوش جویی

 تلفن تماس:

021-22731992 

 

 

شرح وظایف کارپردازی دانشکده پیراپزشکی

 • پیگیری و هماهنگی انجام خرید اقلام و اجناس مورد نیاز حسب دستور مقام مافوق و در چارچوب ضوابط خرید و کارپردازی
 • پیگیری اخذ استعلام بها در خصوص اقلام مورد نیاز از فروشندگان و تامین کنندگان معتبر
 • تلاش و دقت برای گزینش بهترین نوع کالا و مواد برای خریداری
 • تهیه نمونه کالا و ارائه به سرپرست مربوطه برای تطبیق با مشخصات آن
 • کسب آگاهی دقیق از مشخصات فنی و نرخ اجناس جهت حصول اطمینان از تطابق با مشخصات اقلام درخواستی
 • پیگیری و اقدام جهت حمل اجناس خریداری شده به انبار
 • تحویل اجناس خریداری شده به انبار و دریافت رسید
 • دریافت استعلام بها پس از تأمین اعتبار و دریافت تنخواه‌گردان لازم
 • تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور
 • ارائه اسناد و دریافت مجدد تنخواه‌گردان
 • واریز حساب تنخواه گردان پس ار اتمام مبلغ به حسابدار و جمعدار مربوط و در خواست تنخواه گردان مجدد
 • اقدام در مورد ثبت اجناس خریداری شده در دفاتر مربوطه
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

 

کارپردازی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست